top of page

משחקי הזה"ב

משחקי הזה"ב - יום פעילות חינוכי חווייתי לתלמידי כיתות א'-ד' בנושא זהירות בדרכים, במסגרתו תלמידי כיתות ו' מעבירים את הפעילות בהנחיית מדריך מטעם אור ירוק. אנו מגיעים לבית הספר ומקימים מתחם פעילות עם  3 תחנות מתוך הרשימה:
 

 1. "הזוג הבטוח"- משחק זיכרון בנושא זהירות בדרכים, התלמידים מתחלקים לשלוש קבוצות, על הקבוצות לזהות זוגות של קלפים כאשר בקלף אחד מופיעה תמונה ועל הקלף השני מופיע הסבר של הכלל בתמונה.
   

 2. "המסלול הירוק"- תחנה שמתמקדת בהולכי רגל ובבחירת המסלול הבטוח לבית הספר. התלמידים מחולקים לשלוש קבוצות ומשחקים במשחק לוח ענק (על הרצפה) שמדמה מסלול הליכה. בדרך הילדים עוברים על כללי הבטיחות ושאלות בטיחות.
   

 3. "רוכב בסרט"- רכיבה בטוחה על אופניים וזיהוי סכנות. התלמידים צופים בסרטון קצר המדגים סכנות במהלך רכיבה על אופניים, במהלכו נדרשים התלמידים לזהות את הסכנות ולעבור על כללי הבטיחות המונעים אותן (נדרש מקרן).
   

 4. "קליעה למטרה"- על לוחות המטרה מצוירים כללי בטיחות בדרכים שמחולקים לכללים נכונים וכללים לא נכונים. כל ילד בתורו זורק את הכדור על הלוח במטרה לפגוע בכלל נכון של בטיחות בדרכים. בתום הסבב סופרים בכמה כללים נכונים וכמה כללים לא נכונים פגעה כל קבוצה.
   

 5. "מסלול הקשב"- באמצעות מכוניות על שלט נדמה נהיגה תחת לחץ ורעש של תלמידי הכיתה. כל תלמיד בתורו יעבור מסלול נסיעה באמצעות מכונית על שלט וינסה לעמוד בהסחת דעת של חבריו עם האתגרים של הפעלת המכונית.

bottom of page