top of page

זהירות בדרכים בגני הילדים

ערכת פעילות שנתית חינוכית-פדגוגית המותאמת לפעילות רב שנתית לילדי גן הכוללת מערכי שיעור רבים, חומרי לימוד ועזרים רב פעמיים ומתכלים לכלל ילדי הגן. המטרה להכשיר את ילדי הגן להיות שגרירי בטיחות בדרכים בסביבתם הקרובה וכן להעלות מודעות להליכה בטוחה והסכנות בדרך.  

כל פעילות מלווה בערכת הדרכה הכוללת מארז אביזרים אטרקטיבי על מנת לעורר עניין אצל הילדים (חוברת הדרכה לצוות הגן, משטח מעבר חצייה רב פעמי, משחק רצפה ענק 'הדרך הבטוחה שלי', גיליון צביעה ענק, ערכות יצירה אישיות,  משחקי קופסא). כמו כן, את התכנית מלווה גם אתר אינטרנט ייעודי הכולל בתוכו חומרים נוספים, הנחיה וליווי למנהלת הגן.

הערכה כוללת:

 

•           חוברת מנחה לגננת / מדריכה

•           35 חוברות עבודה אישיות

•           משטח מעבר חצייה

•           אפוד זוהר למבוגר

•           אפוד זוהר לילד

•           ערכת בובות "החברים מהרמזור"

•           מדבקות "החברים מהרמזור"

•           10 גיליונות צביעה

•           משחק זיכרון

bottom of page