top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים

פעילות בחט"ב ותיכונים

crash-test-1620591_960_720.jpg

'HIT AND RUN' / פגע וברח

תכנית בת 7 מפגשים להעלאת המודעות לתאונות פגע וברח המתייחסת אליהן כאל תופעה חברתית שמופיעה במרחבים שונים בחיים שלנו ומלמדת אותנו לבחור באחריות חברתית מתוך מודעות ושאיפה לחברה טובה יותר. התלמידים יערכו הקבלה "לתאונת פגע וברח" במדיה החברתית ויתנסו בכתיבת קמפיין רשת.

bottom of page