כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים

פעילות בחט"ב ותיכונים

Bike Path

'HIT AND RUN' / פגע וברח

האופניים והקורקינטים החשמליים נוספו

לרחובות ישראל והפכו לכלי תחבורה

נפוץ בדרכים, אשר שימוש בלתי

מושכל בו, עלול להפוך אותו לכלי

מסוכן לרוכב ולסובבים אותו.

לאור העלייה הדרמטית בהיפגעות

הרוכבים, הוכנסו לאחרונה  תקנות  חדשות  לשימוש בכלים החשמליים. במהלך המפגש

נציג את נתוני ההיפגעות של רוכבי

הכלים החשמליים בתאונות דרכים,

היכרות עם התקנות החדשות לרכיבה,

מה מותר ומה אסור ולאן פנינו מועדות.

תודה על פנייתך