top of page

פעילות שיא לגני ילדים

שעת פעילות לילדים בהפעלת מדריך אור ירוק, ההפעלה כוללת 3 תחנות אטרקטיביות לילדים:
 

  1. תחנת "דומינו זה"ב"- משחק דומינו, באמצעות קלפי דומינו גדולים עם שתי תמונות, הילדים משחקים ומצמידים שתי תמונות זהות בנושא זהירות בדרכים (קסדה, רמזור, מעבר חצייה וכו') נסביר את הכללים על כל נושא.
     

  2. משחק הזיכרון ענק- באמצעות תמונות מעולם זהירות בדרכים נשחק את משחק הזיכרון ונלמד כללי בטיחות.
     

  3. "לחצות כביש זה לא משחק ילדים!"- נלמד את כללי החצייה הבטוחה, נתרגל באמצעות מעבר חצייה ענק ונכיר את החברים מהרמזור של אור ירוק. 

bottom of page