top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
direction-1014068_960_720.jpg

קבלת החלטות בנהיגה 
הצצה למוח האנושי

כולנו יודעים שאלכוהול ונהיגה זה שילוב קטלני, אנחנו מודעים לכך שכניסה לצומת באדום זה מסוכן, ברור לנו ששליחת ווטסאפ מסכנת אותנו ואנחנו מבינים שלמהירות יש מרכיב גדול בסיכוי לתאונה

למרות זאת נהגים רבים מבצעים פעולות

מסכנות חיים

בהרצאה זו נתחבר למוח האנושי, נבין את  הסיבות למעשים אלו ונלמד כיצד ניתן לעבור מהרגלים שגויים ומסכני חיים להחלטות בטוחות ומצילות חיים

bottom of page