top of page

חדרה, חיפה ועפולה – הערים המסוכנות לילדים

סוף השבוע האחרון היה קטלני במיוחד בכבישים כאשר שלושה ילדים נהרגו בתאוונות דרכים.ביום שישי נהרגו האחים ידידיה חיים (7) ואלישיב (5) יונגרס מבית אל בתאונה קטלנית בכביש 1. ביום שבת נהרג ילד כבן שש מפגיעת רכב בישוב חורה. שלושת הילדים שנהרגו מצטרפים לשני פעוטות שנהרגו לפני שבועיים בנגב ובגליל. 23 ילדים נהרגו מתחילת שנת 2020 בתאונות דרכים.


חדרה, חיפה ועפולה, הן הערים עם שיעור הילדים הנפגעים בתאונות דרכים לכל אלף ילדים הגבוה ביותר מכל הערים הגדולות בארץ. בעמותת אור ירוק ניתחו מיהן הערים המסוכנות עבור הילדים, ערים שבהן נפגעים הכי הרבה ילדים (0-14) בתאונות דרכים. באור ירוק בחנו את מספר הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בכל עיר ועיר מעל 50 אלף תושבים על בסיס נתוני הלמ"ס, לכל אלף ילדים. ניתוח הנתונים בוצע על פני שלוש השנים האחרונות (2017-2019) כדי לאתר מגמות ולהצביע על ערים שבהם נפגעים ילדים בשיעור גבוה בתאונות דרכים באופן חזרתי, ערים שבהן ראשי הערים חייבים לשים את בטיחות הילדים בראש סדר העדיפויות.


ניתוח הנתונים מראה כי חדרה נמצאת במקום הראשון בשיעור הילדים הנפגעים בכל שנה בתאונות דרכים לכל אלף ילדים – 1.4 ילדים, כאשר בכל שנה נפגעים בממוצע 33 ילדים בתאונות דרכים בעיר. חיפה ניצבת במקום השני עם 1.4 ילדים שנפגעים בתאונות דרכים בכל שנה לכל אלף ילדים. בכל שנה נפגעים בממוצע 80 ילדים בתאונות דרכים בעיר. עפולה נמצאת במקום השלישי עם 1.4 ילדים נפגעים בתאונות דרכים בהשוואה לכל אלף ילדים. 18 ילדים נפגעים בממוצע בתאונות דרכים בעיר בכל שנה. בת ים נמצאת במקום הרביעי במדד המסוכנות לילדים עם ניתוח הנתונים מראה כי חדרה נמצאת במקום הראשון בשיעור הילדים הנפגעים בכל שנה בתאונות דרכים לכל אלף ילדים – 1.4 ילדים, כאשר בכל שנה נפגעים בממוצע 33 ילדים בתאונות דרכים בעיר. חיפה ניצבת במקום השני עם 1.4 ילדים שנפגעים בתאונות דרכים בכל שנה לכל אלף ילדים. בכל שנה נפגעים בממוצע 80 ילדים בתאונות דרכים בעיר. עפולה נמצאת במקום השלישי עם 1.4 ילדים נפגעים בתאונות דרכים בהשוואה לכל אלף ילדים. 18 ילדים נפגעים בממוצע בתאונות דרכים בעיר בכל שנה. בת ים נמצאת במקום הרביעי במדד המסוכנות לילדים עם 1.3 ילדים נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף ילדים בכל שנה, כאשר 30 ילדים נפגעים בכל שנה בממוצע בתאונות דרכים. נהריה סוגרת את חמשת הערים האדומות לילדים עם 1.2 ילדים נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף ילדים, כאשר בכל שנה נפגעים 15 ילדים בממוצע בתאונות דרכים בעיר.

בבירת ישראל נפגעים הכי הרבה ילדים בתאונות דרכים בממוצע בכל שנה (270), אבל ירושלים מדורגת רק במקום ה-24 במדד המסוכנות עם 0.7 ילדים נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף ילדים בעיר. תל אביב –יפו נמצאת במקום ה-13 עם 0.8 ילדים נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף ילדים, כאשר בכל שנה בממוצע נפגעים בעיר 70 ילדים בתאונות דרכים.


בחינת הערים החרדיות מעלה כי בני ברק ניצבת במקום ה-17 עם 0.8 ילדים שנפגעים בכל שנה בתאונות דרכים לכל אלף ילדים (64 ילדים בממוצע בכל שנה). בית שמש נמצאת במקום ה-32 במדד המסוכנות עם 0.3 ילדים נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף ילדים (17 ילדים נפגעים בממוצע בכל שנה). ביתר עלית ניצבת במקום ה-35 עם 0.2 ילדים שנפגעים בכל שנה בתאונות דרכים לכל אלף ילדים (שמונה ילדים נפגעים בממוצע בכל שנה) ומודיעין עלית נמצאת במקום הכי פחות גרוע בשיעור הילדים שנפגעים בתאונות דרכים לכל אלף ילדים -0.2 (שבעה ילדים נפגעים בכל שנה בממוצע בתאונות דרכים).


בחינת הערים בחברה הערבית/בדואית מעלה כי אום אל פאחם נמצאת במקום השביעי הגרוע עם 1.1 ילדים שנפגעים בתאונות דרכים בהשוואה לכל אלף ילדים (20 ילדים נפגעים בכל שנה בממוצע). נצרת נמצאת במקום ה-18 עם 0.8 ילדים נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף ילדים (15ילדים נפגעים בכל שנה בממוצע בתאונות דרכים) ורהט נמצאת במקום ה-31 עם 0.5 ילדים שנפגעים לאלף ילדים בכל שנה (14 ילדים נפגעים בכל שנה בממוצע בתאונות דרכים).

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הילדים שלנו הם הדבר שהכי יקר לנו ואנחנו שומרים עליהם מכל משמר, אבל גם המדינה צריכה לשמור עליהם. מדד הערים המסוכנות לילדים שהכנו מציב בפני ראשי הערים את תמונת המצב הבטיחותית בעיר שלהם, ממש כמו מדד הרמזור בקורונה. ראשי הערים חייבים להכין תכנית פעולה במטרה להגביר את בטיחות הילדים. הדרך לעשות זאת היא קודם כל לרסן את מהירות נסיעת כלי הרכב באזורים שבהם יש ריכוז גבוה של ילדים כמו בתי ספר, גנים ציבוריים, מתנס"ים ועוד. ילד תמיד יתנהג כמו ילד, יתפרץ לכביש או יחצה שלא במקום בטוח, אבל אם התשתית תאלץ את נהג הרכב לנסוע במהירות נמוכה נוכל להציל את הילדים שלנו ולמנוע את תאונה הבאה".

דו"ח אור ירוק: 56% מהילדים ההרוגים השנה – הולכי רגל

23 ילדים (0-14) נהרגו מתחילת 2020 בתאונות דרכים ו-150 נפצעו קשה. ניתוח הנתונים מראה כי 13 ילדים נהרגו מתחילת השנה כהולכי רגל – 56%.


34 ילדים (0-14) נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2019, שני ילדים יותר מאשר בשנת 2018. למעט שנת 2010, שנת 2019 הייתה הקטלנית והאדומה ביותר בעשור האחרון במספר הילדים ההרוגים מתאונות דרכים. בכל עשרה ימים בממוצע, בשנת 2019, נהרג ילד בתאונות דרכים בישראל.

בעשור האחרון (2010-2019) נהרגו 318 ילידם בתאונות דרכים. בממוצע בכל שנה נהרגים 32 ילדים בתאונות דרכים, כיתת לימוד שלמה.


נפגעים

2,772 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בשנת 2019 לעומת 2,652 ילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2018 – עליה של 4.5%. בעשור האחרון נפגעו 29,663 ילדים בתאונות דרכים, קרוב ל-3,000 ילדים בכל שנה, שמונה ילדים בממוצע בכל יום.


רוב הילדים נהרגים כאשר הם הולכים ברגל

54% מילדים שנהרגו בעשור האחרון בתאונות דרכים, נהרגו כאשר הלכו ברגל. כלומר אחד מכל שני ילדים נהרג כהולך רגל. ניתן לשער כי חלקם הגדול נהרגים בסביבת הבית/בית הספר או בסביבת ריכוז גבוהה אחרת של ילדים ולכן להפחתת מהירות נסיעת כלי הרכב באותם אזורים. 34% מהילדים נהרגו בעשור האחרון כנוסעים ברכב. 9% מהילדים נהרגו בעשור האחרון כאשר רוכבו על אופניים.

ישראל במקום הראשון והגרוע בשיעור הילדים ההרוגים מתאונות דרכים

בהשוואה למדינות ה-OECD, ישראל נמצאת במקום הראשון והגרוע בשיעור הילדים ההרוגים מתאונות דרכים, פי שניים יותר מאשר קנדה שנמצאת במקום השני וכמעט פי שלושה יותר מאשר הממוצע במדינות ה-OECD. 8% מההרוגים בתאונות דרכים בישראל הם ילדים לעומת 4% בקנדה.

אחוז הילדים ההרוגים מתאונות דרכים מכלל ההרוגים (2017)


גם כאשר בוחנים את שיעור הילדים ההרוגים מתאונות דרכים לכל 100 אלף ילדים, ישראל נמצאת במקום השלישי הגרוע (ביחד עם צ'כיה) וכמעט פי שניים יותר משאר הממוצע במדינות ה-OECD.

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page