top of page

שנת כישלון בכבישים: בכל שישה ימים נהרג רוכב אופנוע, שמונה ילדים נפגעים בכל יום

ממדי הכישלון בצמצום תאונות הדרכים נחשפים כאשר בשנת 2019 נהרגו 349 בני אדם לעומת 316 בני אדם שנהרגו בשנת 2018 – עליה של 10%. גם במספר תאונות הדרכים הקטלניות (לפחות הרוג אחד) נרשמה עליה של 10% השנה לעומת שנה שעברה – 314 תאונות קטלניות לעומת 286.


מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס עולה כי:

· בכל חודש נפגעים בממוצע 230 ילדים (0-14) בתאונות דרכים, שמונה בכל יום.

· בכל חודש נפגעים בממוצע 410 צעירים (15-24) בתאונות דרכים, 14 בכל יום.

· בכל חודש נפגעים בממוצע 203 אזרחים ותיקים (65+) בתאונות דרכים, שבעה בכל יום.

· בכל חודש נפגעים בממוצע 275 הולכי רגל בתאונות דרכים, תשעה בכל יום.

· בכל חודש נפגעים בממוצע 175 רוכבי אופנועים וקטנועים בתאונות דרכים, שישה בכל יום.

· בכל חודש נפגעים בממוצע 16 רוכבי אופניים בתאונות דרכים, ארבעה בכל שבוע.

· בכל חודש נפגעים בממוצע 564 בני אדם מהחברה הערבית בתאונות דרכים, 19 בכל יום.


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "שנת 2019 היא שנת כישלון במאבק להצלת חיים בכבישים. העלייה החדה בהרוגים השנה היא אחת הגדולות בעשור האחרון והיא תוצאה ישירה של הזנחה מצד הממשלה שמקבלת בשלוות נפש את הכישלון. מדינת ישראל מפקירה את האזרחים שלה להיהרג בכביש כשהיא מורידה ומקצצת בכסף שמופנה להצלת חיי אדם ובמקביל מורידה מעצמה אחריות. תאונות דרכים הן לא גורל משמים אלא מחדל מתמשך של הממשלה. אפשר להציל חיי אדם רבים אם המדינה תיקח אחריות ותוציא לפועל את ההחלטות שהיא עצמה קיבלה. חייבים להוסיף עוד 200 ניידות משטרה, להגדיל את כסף לשיפור התשתיות במוקדי הסיכון והכבישים האדומים, לעודד רכישה של אביזרי בטיחות מצילי חיים ועוד פעולות פשוטות שימנעו את ההרוג הבא. הגיע הזמן להפסיק להאשים רק את הנהגים כי הנתונים מוכיחים שזה פשוט לא נכון ולא עובד. במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייבים לשים את הצלת החיים בראש סדר העדיפויות".


מניתוח של עמותת אור ירוק לבסיס נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עולה כי כמעט בכל יום נהרג אדם בתאונת דרכים – 349 השנה.

· 88 הולכי רגל נהרגו בשנת 2019 בתאונות דרכים, הולך רגל הרוג בכל ארבעה ימים בממוצע.

· 34 רוכבי אופניים - רגילים (17) אופניים חשמליים (15) וקורקינטים ממונעים (2) נהרגו בשנת 2019, רוכב הרוג בכל עשרה ימים בממוצע.

· 68 רוכבי אופנועים וקטנועים נהרגו בשנת 2019 בתאונות דרכים, רוכב הרוג בכל חמישה ימים בממוצע.

· 40 נהגים צעירים נהרגו בשנת 2019 בתאונות דרכים, הרוג בכל תשעה ימים בממוצע.

מהנתונים עולה כי חודש אוקטובר היה האדום והקטלני ביותר (39 הרוגים) ואילו בחודש מאי נהרגו 23 בני אדם, הכי מעט.

214 בני אדם נהרגו בכבישים הבין עירוניים (עליה של 16% בהשוואה לשנת 2018) ו-135 בני אדם נהרגו בכבישים העירוניים (עליה של 3% בהשוואה לשנת 2018).


נתוני הרוגים שנת 2019

חברה יהודית: 2018 – 208, 2019 – 214, אחוז השינוי: 3%+

חברה ערבית: 2018 – 93, 2019 – 111, אחוז השינוי: 19%+

זרים: 2018 – 15, 2019 – 24, אחוז השינוי: 60%+

הולכי רגל: 2018 – 98, 2019 – 88, אחוז השינוי: 10%-

רוכבי אופניים: 2018 – 16, 2019 – 17, אחוז השינוי: 6%+

רוכבי אופנועים וקטנועים: 2018 – 44, 2019 – 68, אחוז השינוי: 55%+

נהגים צעירים: 2018 – 38, 2019 – 40, אחוז השינוי: 5%+

רוכב אופניים חשמליים וקורקינטים: 2018 – 19, 2019 – 17, אחוז השינוי: 11%-

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 04, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page