top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
Bike Path

מה אנחנו יודעים על אופניים וקורקינטים חשמליים?

האופניים והקורקינטים החשמליים נוספו

לרחובות ישראל והפכו לכלי תחבורה

נפוץ בדרכים, אשר שימוש בלתי

מושכל בו, עלול להפוך אותו לכלי

מסוכן לרוכב ולסובבים אותו.

לאור העלייה הדרמטית בהיפגעות

הרוכבים, הוכנסו לאחרונה  תקנות  חדשות  לשימוש בכלים החשמליים. במהלך המפגש

נציג את נתוני ההיפגעות של רוכבי

הכלים החשמליים בתאונות דרכים,

היכרות עם התקנות החדשות לרכיבה,

מה מותר ומה אסור ולאן פנינו מועדות.

bottom of page