top of page

ניירות עמדה

נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

הבעיה העיקרית בטיפול בתופעת הנהיגה בהשפעת אלכוהול בישראל היא רמת האכיפה הנמוכה ביחס למדינות אחרות.

עמדת אור-ירוק, אוקטובר 2007

הצעת חוק – חיוב חבישת קסדות בעת רכיבה על אופניים.

פגיעות ראש מהוות את הפגיעה הקשה ביותר ובמקרים רבים, פגיעת ראש היא גם הפגיעה השכיחה ביותר בקרב רוכבי אופניים.

הצעת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון – מספר כלי רכב המעורבים בתאונה), התשס"ז.

הנחת היסוד לעמדת אור-ירוק היא כי החוק הוא עובדה קיימת ולכן בשלב זה אין כוונתנו להציע את שינוי החוק, אלא להביע עמדה בנוגע להצעת החוק הנוכחית בלבד

שלטי חוצות, עמדת אור-ירוק

הגבלת הדרכים בהן מבקשת הצעת החוק של ח"כ מרציאנו להכשיר את שילוט החוצות לא רק שיש בה משום מתן היתר לפעולה שנעשתה בניגוד לחוק ולכוונת המחוקק, אלא נותנת היא גושפנקא להמשך הפגיעה בבטיחות המשתמשים בדרך.

החרמת רכב, עמדת אור-ירוק

אור ירוק סבורה, כי החקיקה בתחום החרמת והשבתת רכב היא כלי בעל פוטנציאל עצום ליצירת שינוי משמעותי בתפישת וטיפול בעבירות חמורות, כולל יצירת "הרתעה תודעתית" משמעותית.

bottom of page