top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
צביקה באילת.jpg

"הצצה לחדר החקירות" 

למי מאיתנו הזדמן לנו להצטרף לחקירת תאונת דרכים? לכל תאונה יש את הגורמים שהביאו להתרחשותה ואת הנסיבות והסיטואציה הייחודית שגרמו לה לקרות. במפגש זה נחקור יחד מקרים של תאונות דרכים.  

נבין מה גרם להן להתרחש והכי חשוב איך ניתן להימנע מלהיקלע למצבים אלו. נחקור תאונות שנגרמו בשל מהירות, היסח דעת, השפעת אלכוהול, עצירה מסוכנת בשול הדרך ופגיעה שנגרמה בשל היעדר חגירת חגורות בטיחות. 

bottom of page