top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים

פעילות בחט"ב ותיכונים

דרייב אישי (1).jpg

סדנת דרייב אישי
וואלה איזה גבר/ רק אנחנו יודעות

מעורבות בתאונות דרכים שכיחה יותר בקרב גברים ככלל, ובקרב גברים צעירים בפרט. נשים צעירות מעורבות הרבה פחות בתאונות דרכים בהשוואה לבנים מסיבות שונות. בסדרה של 3 מפגשים בקבוצה מגדרית נאפשר מרחב שיח על תפקידנו המגדרי, נתרגל השפעה חיובית ויכולות שכנוע. ​

bottom of page