top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
‏‏לכידה.PNG

נהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים

השילוב של אלכוהול, סמים ונהיגה הוא קטלני לנהג עצמו ולשאר משתמשי הדרך. אלכוהול הוא סם המשפיע באופן מהיר על יכולותיו של הנהג לקרוא את מפת הסכנות שבכביש, להגיב במהירות במקרה חירום ולהיות ערני למתרחש סביבו.

מדי שנה מתרחשות מאות תאונות המוגדרות כתאונות הקשורות לאלכוהול וסמים ובכל יום נפגע בממוצע יותר מאדם אחד, בתאונה שבה לפחות אחד הנהגים היה תחת השפעת חומרים אסורים.

הסכנה הטמונה  ברורה לכל, אך למרות זאת תאונות אלה הפכו לדבר שבשגרה.

בהרצאה נדון בכך ובפתרונות בעזרתם נמנע מנהיגה תחת השפעת אלכוהול

bottom of page