top of page

חדר בריחה

חדר בריחה - פעילות חווייתית יוצאת דופן בהנחיית צוות אור ירוק מותאמת לבני נוער והרותמת את התלמידים והצוות יחד לפתור חידות ותעלומות מעולם הבטיחות בדרכים. במהלך הפעילות על התלמידים לחשוב מחוץ לקופסא, לפתור חידות ולהשתמש בסדרה של רמזים בכדי לסיים את הפעילות בהצלחה.

נדרש אולם ספורט או כיתה גדולה לטובת הפעילות.

bottom of page