top of page

יום שיא בבתי ספר יסודיים

ערכה המיועדת להפעלת יום פעילות בנושא בטיחות בדרכים כחלק מפעילות בחודש הבטיחות או כפעילות חד פעמית (כוללת חוברת הדרכה, משטח רצפה ענק, מעבר חציה, לוח תמרורים, ערכות יצירה ותעודות סיום).

הערכה כוללת:

 

  • משטח רצפה ענק- הדרך הבטוחה שלי

  • משטח מעבר חציה

  • לוח תמרורים

  • חוברת הדרכה

  • כרטיסיות סימולציה

  • ערכות יצירה

  • תעודות סיום

bottom of page