top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
nature-3294632_960_720.jpg

נהיגה ירוקה

הרצאה ייחודית של עמותת אור ירוק העוסקת בחיבור של נהיגה ירוקה ובטיחות בדרכים. ההרצאה בוחנת בשיתוף עם המשתתפים כיצד נהיגה בטוחה תורמת לשמירה על הסביבה ולקידום ערכי הקיימות. 

המשתתפים בהדרכה יקבלו טיפים מעשיים כיצד לשלב בנהיגה היומיומית ברכב הפרטי והמקצועי עקרונות בטיחות שיהפכו את הנהיגה לירוקה ושומרת על הסביבה. 

במהלך ההרצאה ייחשפו המשתתפים לרקע בנושא בטיחות בדרכים והקשר בינה לבין קידום יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא. 

בהרצאה נדונים מגוון נושאים הקשורים לתחבורה, קיימות ושמירה על הסביבה גם מנקודת ראות של הנהג וגם מנקדת המבט של מנהל התחבורה והנהלת הארגון, זאת לאור עקרונות השקעות ירוקות ואחראיות ESG.

bottom of page