top of page

תוכניות תהליכיות מבית אור ירוק

סדרה של מפגשים עם מנחה אור ירוק שמשלבת את עולם בטיחות בדרכים בנושאים שונים שמעסקים את בני הנוער (הרשת החברתית, אקדמיה, יזמות ועוד) המטרה ליישם היבטים שונים של בטיחות בדרכים בצורה יצירתית תוך נגיעה בסוגיות חברתיות מהותיות באופן עמוק ולא חד פעמי.

התכניות שלנו:

  • סדנת דרייב אישי ('וואלה איזה גבר'/ 'רק אנחנו יודעות') - מעורבות בתאונות דרכים שכיחה יותר בקרב גברים ככלל, ובקרב גברים צעירים בפרט. נשים צעירות מעורבות הרבה פחות בתאונות דרכים בהשוואה לבנים מסיבות שונות. בסדרה של 3 מפגשים בקבוצה מגדרית נאפשר מרחב שיח על תפקידנו המגדרי, השפעה חיובית/ שלילית, נתרגל השפעה חיובית ויכולות שכנוע. נחשוף את בני הנוער לדעות הקדומות הנוגעות לנשים וגברים בכביש. ונחשוב יחד על פעולות שניתן לבצע לשינוי הדעות הקדומות.

  • 'HIT AND RUN' / פגע וברח - תכנית להעלאת המודעות לתאונות פגע וברח המתייחסת אליהן כאל תופעה חברתית שמופיעה במרחבים שונים בחיים שלנו, מסבירה את הדפוסים ההתנהגותיים בבסיסה ומלמדת אותנו לבחור באחריות חברתית מתוך מודעות ושאיפה לחברה טובה יותר.  בסדרה של 7 מפגשים נעבור עם הקבוצה תהליך שמטרתו להבין את העולם החברתי בו אנו חיים, שבא לידי ביטוי גם בכביש. המהירות והפזיזות לעיתים יכולה לגרום לנו לעשות טעיות, אבל! האם אנחנו יודעים גם לקחת אחריות, להגיש עזרה ולתקן את מה שעשינו?
    התלמידים יערכו הקבלה "לתאונת פגע וברח" במדיה החברתית, יתנסו בכתיבת קמפיין ובסוף התהליך יקיימו תחרות בין הקבוצות להעלאת האחריות החברתית במדיה החברתית.

  • 'משפט תעבורתי' - תכנית המנתחת את עולם הבטיחות דרך עולם המשפט. באמצעות הכרות עם מושגים מעולם המשפטים ופסקי דין מהותיים נלמד על בטיחות בדרכים. נתנסה במשחק תפקידים מעולם המשפט אחרי שנלמד על כל בעל תפקיד שאחראי על קבלת ההחלטות בסוגיות משנות חיים (עו"ד, סנגור, נאשם, שופט וכו'). בתהליך של 7 מפגשים נלמד כלים ונתרגל באמצעות דיביט, תפקידים שונים מתוך דיונים ממקרים אמיתיים.

  • 'יזמים ומצילים חיים' - במסגרת התכנית יתקיימו 10 מפגשים עם מדריך אור ירוק , אשר יתמקדו ב"יזמות חברתית וטכנולוגית". המטרה חשיפת התלמידים לעולם היזמי, הטכנולוגי והעסקי ושילובם בתחום הבטיחות בדרכים ככלי לצמצום מספר נפגעי תאונות הדרכים.  במסגרת התכנית יקבלו המשתתפים כלים וכישורי חיים מעולם היזמות, המחקר וכן חשיפה לעולמות תוכן חדשים. המשתתפים יפתחו מוצר חדש למניעת תאונות דרכים ובסוף התהליך יקיימו  תחרות בין המיזמים החדשים שפיתחו.

  • 'נוהגים לחיים'- כל מה שנהג חדש צריך לדעת! תכנית ליווי לבני נוער המסייעת להיערך ללימודי נהיגה, להגביר את תודעת הבטיחות ולהפוך להיות משתמשי דרך אחראיים ובטוחים יותר. מטרת התכנית מתן כלים לקראת קבלת רישיון נהיגה, הפחתת רמות הסיכון בקרב המשתתפים למעורבות בתאונות דרכים ובדרך זו יצירת קהילה בטוחה. כמו כן, הגברת המודעות בנוגע להשלכות/מחירים בגין התנהגות לא בטוחה. הסדנה מורכבת מ-10 מפגשים בהם לצד הכנה ללימודי תאוריה, מנחה אור ירוק יעמיק בנושאים שונים של בטיחות בדרכים ונוגעים לנהגים חדשים. נבדוק  עמדות ביחס להתנהגות בטוחה בדרכים ובפרט לחוקי התעבורה, נתייחס לדפוסים התנהגותיים של בני הנוער ונסקור סגנונות נהיגה. נרחיב את העיסוק בסוגיית הכלים החשמליים, תופעה ההולכת וגוברת, לחץ חברתי ותהליכי קבלת החלטות, היסח דעת ונהיגה תחת השפעה.

bottom of page