top of page

פעילות העמותה בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים

זה"ב בגן

תכנית "זה"ב בגן" (זהירות בדרכים בגני הילדים) היא תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני ילדים בנושא בטיחות בדרכים כדרך חיים. 

במסגרת התוכנית מגיעים גמלאים מתנדבים לגן, אחת לשבוע, משתלבים בפעילות הגן ומובילים יוזמות בתחום בטיחות בדרכים.

המתנדבים מהווים דמויות משמעותיות עבור הילדים ומשמשים מודל לחיקוי והערכה.

הילדים שעוברים את הפעילות משמשים כ"שגרירים" לנושא ומעבירים את המסרים להורים ולשאר בני המשפחה.

בתי ספר יסודיים

עמותת אור ירוק פועלת בלמעלה מ 400 בתי ספר יסודיים בקרב כ-400 אלף תלמידי בתי ספר היסודיים בשנה.

מתנדבי העמותה, מגיעים לבתי הספר ומעבירים פעילויות כיתתיות בנושאים שונים: הליכה, רכיבה ונסיעה בטוחה.

מטרת הפעילות החינוכית היא הטמעת התנהגות בטוחה בדרכים והקניית ידע וכלים בעזרתם מספר הילדים הנפגעים בדרכים יפחת.

 

כלל התכנים מאושרים על ידי אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך.

ניידת אור ירוק לילדים

תכנית "אור ירוק לילדים" הינה תכנית לימודית חווייתית בנושא בטיחות בדרכים.

 

במסגרת התוכנית מוקם מתחם אינטראקטיבי בו התלמידים לומדים ומתנסים בשלושה נושאים מרכזיים: הליכה בטוחה, רכיבה בטוחה והתנהגות ברכב המשפחתי.

 

התכנית פועלת ב-200 בתי ספר בשנה ובקרב כ- 60 אלף תלמידים.

bottom of page