top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים

פעילות בחט"ב ותיכונים

יזמים ומצילים חיים 1.jpg

יזמים ומצילים חיים

תכנית בת 10 מפגשים בנושא "יזמות חברתית וטכנולוגית". המטרה חשיפת התלמידים לעולם היזמי, הטכנולוגי והעסקי ושילובם בתחום הבטיחות בדרכים ככלי לצמצום מספר נפגעי תאונות הדרכים.  במסגרת התכנית יקבלו המשתתפים כלים וכישורי חיים מעולם היזמות, המחקר וכן חשיפה לעולמות תוכן חדשים. המשתתפים יפתחו מוצר חדש למניעת תאונות דרכים ובסוף התהליך יקיימו  תחרות בין המיזמים החדשים שפיתחו.

bottom of page