top of page

אחד מכל שני רכב כלי רכב לא תקין

50.2% מכלי הרכב שנבדקו על ידי ניידות הבטיחות של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל בשנת 2022, נמצאו עם ליקויים, חלקם עם ליקויי בטיחות חמורים ומסוכנים אשר חייבו את הורדתם בגרירה, כך עולה מנתונים שהגיעו לידי עמותת אור ירוק.

32,042 כלי רכב נבדקו במהלך שנת 2022 כאשר ב-16,096 כלי רכב נמצאו ליקויים – 50.2%.

* ב-169 כלי רכב (0.5%) נמצאו ליקויים מסוכנים שחייבו את הורדת כלי הרכב בגרירה.

* 4,548 כלי רכב (14.2%) הורדו מהכביש בגין ליקויים מחייבי תיקון.

* 11,379 כלי רכב (35.5%) נבדקו ונמצא בהם ליקויים מזעריים המחייבים תיקון.


40% מכלי רכב נוסעים עם צמיגים לא תקינים

במסגרת מבצע תקינות צמיגים נבדקו 1,098 כלי רכב. צמיגיהם של 436 כלי רכב נמצאו לא תקינים -40% מכלי הרכב שנבדקו נמצאו עם צמיגים לא תקינים. בתוך כך, 13.3% מכלי הרכב הורדו מהכביש בגרירה או שהורדו בשל ליקויי בטיחות מחייבי תיקון (147 כלי רכב).


60% מהמשאיות לא תקינות

מתוך 954 משאיות שנבדקו, 60% נמצאו עם ליקויים המחייבים תיקון או ליקויים מזערים (566 משאיות). 155 משאיות (16.2%) –אחת מכל שש משאיות, אף הורדו מהכביש בשל הליקויים החמורים.


24% מהאוטובוסים בתחבורה הציבורית נמצאו עם ליקוים

761 אוטובוסים מהתחבורה הציבורית נבדקו בשנת 2022, כאשר ב-24% מהם (181) נמצאו ליקויים. בשמונה אוטובוסים נמצאו ליקוי בטיחות מחייבי תיקון והם הורדו מהכביש.


80% מרכבי ההיסעים נמצאו לא תקינים

105 רכבי הסעים נבדקו בשנת 2022 כאשר ב-80% מהם נמצאו ליקויים (84 כלי רכב). 27.7% מרכבי ההסעות (29 כלי רכב) הורדו מהכביש בשל ליקויי בטיחות מחייבי תיקון. רק ב-21 רכבי הסעות לא נמצאו ליקויים.

63% מכלי הרכב בחברה הערבית נמצאו עם ליקויים

3,678 כלי רכב מהחברה הערבית נבדקו בשנת 2022. 2,304 כלי רכב נמצאו לא תקינים - 63% מכלי הרכב שנבדקו בחברה הערבית. בתוך כך, 17.4% מכלי הרכב (641) הורדו מהכביש בגין ליקויים מחייבי תיקון.
85% מכלי הרכב הפלשתינאים (שטחים) נמצאו עם ליקוי בטיחות

2,089 כלי רכב פלשתינאים נבדקו במהלך שנת 2022 ו-1,784 כלי רכב נמצאו עם ליקויים– 85% מכלי הרכב הפלשתינאים שנבדקו נמצאו לא תקינים. בתוך כך, 52% מהם (1,086 כלי רכב) הורדו מהכביש בגין ליקויים מסוכנים או מחייבי תיקון.


40% מהאופנועים והקטנועים נמצאו לא תקינים

853 אופנועים וקטנועים נבדקו בשנת 2022 כאשר ב-40% מהם נמצאו ליקויים (348 כלים דו גלגליים). ב-17.8% מהאופנועים והקטנועים (151 כלי רכב) נמצאו ליקויים מסוכנים אשר חייבו את הורדתם מהכביש.


53% מהאוטובוסים של הקייטנות נמצאו לא תקינים

36 אוטובוסים נבדקו במסגרת מבצע קייטנות כאשר ב-53% מהן נמצאו ליקויים (19 אוטובוסים). אוטובוס אחד הורד מהכביש בשל ליקוי מחייב תיקון.


42% מהאוטובוסים והסעות תלמידים (מנהיג דרך) נמצאו לא תקינים

246 אוטובוסים והרכבי הסעות תלמידים נבדקו במסגרת מבצע "מנהיג דרך" כאשר ב-42% מהם נמצאו ליקוים (104 אוטובוסים), תשעה מהם אף הורדו מהכביש בגרירה בשל ליקויים מחייבי תיקון.


20% מכלי הרכב של משרד הביטחון נמצאו לא תקינים

152 כלי רכב שנמצאים בבעלות משרד הביטחון נבדקו בשנת 2022, 20% מהם נמצאו עם ליקויים (31 כלי רכב).


עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "במקרה חירום בכביש כלי הרכב נדרש להיות בשיא תקינותו כדי למנוע את התנגשות או להגן על הנוסעים במקרה של תאונה. הבלמים, שלדת הרכב ושאר מרכיבי הרכב חייבים להיות תקינים כדי להציל חיים. נתוני הבדיקות שביצעו במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מצביעים על כישלון גדול בתקינות כלי הרכב בארץ. אסור להתעלם מהתוצאות הקשות. הנתון לפיו כל רכב שני לא תקין מחייב את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להכיל תכנית כוללת ומקיפה לשיפור תקינות כלי הרכב. יש להגביר את בדיקות תקינות כלי הרכב, להחמיר בענישה ולהטיל אחריות על המעסיקים כאשר רכב כבד נוסע לא תקין. כלי רכב הסובל מליקויי בטיחות מהווה פצצה מתקתקת שמסכנת את החיים של כולנו. כלי רכב כזה חייב לרדת מהכביש בטרם קרות תאונה".


לתקינות כלי הרכב חשיבות מכרעת במניעת תאונות דרכים. בזמן חירום הרכב נדרש לעמוד בכוחות גדולים המופעלים עליו והוא צריך להגן על הנוסעים. תקינות קורות הפלדה, המנוע, הבלמים ושאר מערכות הבטיחות יכולות לעשות את ההבדל בין חיים ומוות. הנתונים מלמדים שכלי רכב רבים עלולים לא לתפקד בשעת חירום ולמעשה להפוך למלכודת מוות עבור הנוסעים ושאר משתמשי הדרך. ככל שכלי הרכב ישן יותר, הוא פחות בטיחותי לנוסעיו. כלי רכב ישנים מעורבים בתאונות דרכים קטלניות בשיעור גבוה יותר מאשר חלקם במצבת כלי הרכב.

Comments


bottom of page