top of page

דוח אור ירוק: עליה של פי שניים וחצי במספר הילדים ובני הנוער שנהרגו בתאונות דרכים בחודשי החופש הגדול

תלמידי חטיבות הבינים והתיכונים יצאו לחופש הגדול לפני שבוע ואליהם יצטרפו מחר תלמידי בתי הספר היסודיים בעוד מספר ימים. מעבר לקורונה, כשני מיליון ילדים ובני נוער יאלצו להתמודד בחודשיים הקרובים עם סכנה הולכת וגוברת להיפגע בתאונת דרכים. דוח מיוחד שערכו בעמותת אור ירוק לקראת החופש הגודל חושף כי 26 ילדים ובני נוער (0-19) נהרגו בחודשי הקיץ והחופש הגדול בשנת 2019 (יוני, יולי ואוגוסט). הקיץ הקודם היה גם הקטלני ביותר בעשור האחרון, ובמיוחד בהשוואה לחודשים המקבילים בשנת 2018 שבמהלכם נהרגו 10 ילדים ובני נוער בתאונות דרכים – זינוק חד של פי שנים וחצי.

מהדוח עולה כי עוד כי 15,145 ילדים ובני נוער נפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול בעשור האחרון.

דוח אור ירוק: רוב הילדים ובני הנוער נהרגים כנוסעים ברכב

13 ילדים ובני נוער נהרגו בחודשי הקיץ והחופש הגדול בשנת 2019 כנוסעים ברכב, המהווים 50% מסך הילדים ובני הנוער שנהרגו בחודשי הקיץ, הסיבה המרכזית. נתון זה דומה גם לנתוני העשור האחרון שמראים כי 40% מהילדים ובני הנוער שנהרגו בחודשי הקיץ והחופש הגדול בתאונות דרכים נהרגו כשנסעו ברכב, 36% מהילדים ובני הנוער נהרגו כהולכי רגל, 10% נהרגו כאשר נהגו ברכב הפרטי, 9% נהרגו כאשר נהגו באופנוע, 4% נהרגו כאשר רכבו על אופנים ו-1% נהרגו כאשר הורכבו על אופניים.

רוב הילדים ובני הנוער נפגעים כנוסעים ברכב

בדומה לילדים ובני הנוער שנהרגו בחודשי הקיץ, גם בקרב הנפגעים בולטת לרעה היפגעותם כנוסעים ברכב. 66% מהילדים ובני הנוער נפגעו בעשור האחרון בחודשי הקיץ כנוסעים ברכב, 15% נפגעו כהולכי רגל, 10% כנהגים ברכב הפרטי, 6% כנהגי אופנוע, 2% נפגעו כרוכבי אפניים ו-1% כשהורכבו על אפניים.

יולי, החודש האדום ביותר בשנת 2019

12 ילדים ובני נוער נהרגו בתאונות דרכים בחודש יולי 2019, החודש האדום ביותר מבין חודשי השנה. בחודש אוקטובר נהרגו שמונה ילדים ובני נוער ובחודשים יוני, יולי ודצמבר נהרגו שבעה בני אדם אמור להיות ילדים ונוער.


חודשי הקיץ מובילים בהיפגעות

מבחינת נתוני ההיפגעות הילדים ובני הנוער שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2019, בפילוח לפי חודשי השנה, עולה כי בשלושת חודשי הקיץ והחופש הגדול נרשמה ההיפגעות הגבוה ביותר. 482 ילדים ובני נוער נפגעו בתאונות בחודש אוגוסט, 456 נפגעו בחודש יוני ו-426 נפגעו בחודש יולי.


רוב הילדים ובני הנוער ההרוגים – מהחברה הערבית

בעיית תאונות הדרכים בחברה הערבית באה לידי ביטוי בעיקר בקרב אוכלוסיית הילדים ובני הנוער. 99 ילדים ובני נוער מהחברה הערבית נהרגו בעשור האחרון בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול. למרות שחלקם של הילדים ובני הנוער מהחברה הערבית נאמד ב-25% מכלל הילדים בחברה הישראלית, הם נהרגים בשיעור של 58%, פי שניים ויותר מחלקם באוכלוסייה. 71 ילדים ובני נוער מהחברה היהודית נהרגו בעשור האחרון, המהווים 42% מכלל הילדים ובני הנוער ההרוגים בחודשי הקיץ.

רוב הילדים ובני הנוער הנפגעים– מהחברה היהודית

9,083 ילדים ובני נוער מהחברה היהודית נפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול בעשור האחרון, 62% מסך כל הילדים ובני הנוער שנפגעו. בולטת לרעה באופן יחסי היפגעותם של הילדים ובני הנוער מהחברה הערבית. 5,603 ילדים ובני נוער ערבים נפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ בעשור האחרון, ולמרות שחלקם באוכלוסיית הילדים נאמד ב-25% שיעור היפגעותם נאמד ב-38% – גבוה ב-52%.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "ילדים ובני נוער נמצאים בסיכון גבוה להיפגע בתאונת דרכים בעיקר בחודשי הקיץ והחופש הגדול. הילדים לא נמצאים במסגרת אשר מגוננת עליהם, חלקם מסתובבים ברחובות חסרי מעש, חשופים להיפגעות בתאונות דרכים. כדי לצמצם את מספר הילדים ובני הנוער הגובה אשר נפגעים בתאונות דרכים הרשויות חייבות יש לשלב זרועות. חייבים להגביר את המודעות בקרב הילדים ובני הנוער לסכנות שהכביש מציב בפניהם בתקופת הקיץ. חייבים להגביר את הנוכחות המשטרתית בכבישים ובאזורי הבילוי ובמקביל, לרסן את מהירות כלי הרכב בסביבת גני ציבוריים, ריכוזי קייטנות ובתי הספר של החופש הגדול. במאמץ משותף של כל הגורמים נוכל לוודא כי כל הילדים שיוצאים לחופש הגדול גם יחזרו לספסל הלימודים בראים ושלמים בתחילת השנה הבאה".

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Very easily this site will most likely irrefutably perhaps end up being popular including numerous weblogs individuals, in order to it's persistent content pieces or possibly views. https://j9korea.com/


Like
bottom of page