top of page

המחדל נמשך: כמעט שלושה מאושפזים בכל יום בתאונות אופניים חשמליים ב-2018 עליה של 26% בהשוואה לשנת 2017

864 בני אדם אושפזו בבתי החולים בשנת 2018 לאחר שהיו מעורבים בתאונת אופניים חשמליים, כמעט שלושה בכל יום בממוצע, כך עולה מדוח של מכון גרטנר שהגיע לידי עמותת אור ירוק. מהדוח עולה תמונה עגומה המראה כי בכל שנה חל גידול משמעותי במספר המאושפזים בבתי החולים עקב תאונת אופניים חשמליים.

מהדוח שהכינה ד"ר מאיה סימן-טוב, עולה כי בשנת 2018 נרשמה עליה של 26% במספר המאושפזים בבתי החולים לאחר תאונת אופניים חשמליים בהשוואה לשנת 2017 שבמהלכה אושפזו 688 בני אדם.


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "בכל שנה יותר ויותר בני אדם נפגעים בתאונות עם אופניים חשמליים וזו תוצאה של אוזלת היד של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וגרירת רגליים במשך שנים רבות. היפגעות רוכבי האופניים החשמליים בתאונות דרכים הפכה כבר מזמן לבעיה לאומית שגבתה את חייהם של עשרות בני אדם בשנים האחרונות. במשרד התחבורה חייבים לקחת אחריות ולהוביל סלילה של שבילי רכיבה בטוחים עבור הרוכבים ובמקביל גם המשטרה וגם הרשויות חייבות להגביר את האכיפה, כדי לצמצם את מספר הרוכבים הנפגעים ולמנוע את ההרוג הבא".


מהדוח אשר סוקר את שש השנים האחרונות (2013-2018) עולה כי 91% מהמאושפזים בבתי החולים היו רוכבים, 8% הולכי רגל שנפגעו ו-1% רוכבי אופנועים וקטנועים. נתון מעניין נוסף שעולה מהדוח הוא ש-33% מהולכי הרגל שאושפזו נפגעו כאשר היו על המדרכה.


אחד מכל ארבעה רוכבים מאושפזים הוא צעיר מתחת לגיל 16

אחד מכל ארבעה (23%) רוכבים מאושפזים בבתי החולים בשנת 2018 עקב תאונת אופניים חשמליים היה מתחת לגיל 16 (גיל האסור לרכיבה). 181 ילדים ובני נוער מתחת לגיל 16 אושפזו בבתי החולים בשנת 2018 לעומת 167 ילדים ובני נוער שאושפזו בשנת 2017 – עליה של 8%.


עליה במספר פגועי הראש

בעמותת אור ירוק ניהלו מאבק ממושך מול משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בדרישה לחיוב חבישת קסדה לכלל הרוכבים, גם לבגירים, אך במשרד התחבורה הסתפקו בפרסומת בלבד שככל הנראה לא הייתה אפקטיבית. בשנת 2018 אושפזו 250 בני אדם לאחר פגיעת ראש לעומת 193 בני אדם שאושפזו בשל פגיעת ראש בשנת 2017 – עליה של 30%. בקרב המאושפזים שחבשו קסדה נמצא מספר ושיעור נמוך באופן משמעותי של פגיעות ראש בכלל ופגיעות ראש קשות בפרט.

בקרב ילדים ובני נוער (0-15) דווח על אחוז הנמוך ביותר של חבישת קסדה (4.5%), כמו גם אחוז פגיעות הראש הגבוה ביותר (37%) והאחוז הגבוה ביותר של תאונות במעורבות רכב מנועי (42%).

גם בקרב הפצועים קשה ואנוש נרשמה עליה חדה בשנת 2018 לעומת שנת 2017. 107 בני אדם אושפזו בשנת 2018 במצב קשה ואנוש לעומת 72 בני אדם שאושפזו במצב קשה ואנוש בשנת 2017 – עליה של כ-50%.

פילוח המאושפזים במהלך שש השנים האחרונות (2013-2018) חושף כי אחד מכל שלושה מאושפזים נזקק לניתוח (33.2%), אחד מכל עשרה מאושפזים הגיע לטיפול נמרץ (9.4) ו-14.5% אושפזו למעל שמונה ימים.

אחוז גבוה יותר מקרב הולכי רגל (11.9%) הופנו לשיקום מאשר רוכבי אופניים חשמליים (4.7%) יותר מפי שניים. למעלה ממחצית הולכי הרגל שאושפזו היו קשישים מעל גיל 75.1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Very easily this site will most likely irrefutably perhaps end up being popular including numerous weblogs individuals, in order to it's persistent content pieces or possibly views. https://j9korea.com/


Like
bottom of page