top of page

חוסר מודעות: 53% טוענים כי בטיחות הרכב היא לא הדבר החשוב ביותר בעת הקניה

ברור וידוע שמערכות בטיחות לרכב מצילות חיים כאשר במקרים רבים הימצאותן ברכב עשויה לעשות ההבדל בין חיים ומוות. למרות זאת, 53%, כל נהג שני, לא חושב שזהו הדבר החשוב ביותר בעת קנית כלי רכב חדש, כך עולה מסקר חדש שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון הסקרים "מאגר מוחות".

הסקר נועד לבחון את נושא מערכות הבטיחות המתקדמות לרכב, את מודעות הציבור לחשיבותם בצמצום תאונות הדרכים ואת הנכונות לרכוש מערכות בטיחות מצילות חיים. ממדגם מייצג שנערך בקרב נהגים ונהגות מהאוכלוסייה היהודית והערבית עולה כי ל-53% מהנשאלים יש כלי רכב אחד, ל-39% מהציבור יש שני כלי רכב, ול-8% מהנשאלים יש שלושה כלי רכב ויותר.

מהסקר עולה כי:

· 47% טענו כי בטיחות הרכב היא החשובה ביותר בעת קניית כלי רכב חדש.

· 24% טענו כי צריכת הדלק היא הדבר החשוב ביותר בעת קניית כלי רכב חדש.

· 19% מהנשאלים, אחד מכל חמישה, טענו כי מחיר הרכב הוא החשוב ביותר.

· 8% טענו כי העיצוב, המראה ואבזור הרכב הם החשובים ביותר בעת קניית רכב חדש.

· 2% השיבו כי אינם יודעים.

מהסקר עולה עוד כי רוב גדול של הציבור מאמין שמערכות הבטיחות תורמות באופן משמעותית לבטיחות הנהג אבל לא ימהרו להתקין אותם ברכב החדש, גם כאשר מדובר בסכומי כסף לא גבוהים.

כשנתבקשו לדרג עד כמה תורמות המערכות לבטיחות הנהג ברכב (1-10):

· מערכת בלימה אוטונומית הבולמת את הרכב כאשר היא מזהה סכנה והנהג לא מגיב – 7.7

· מערכת המתריעה לנהג אם הוא סוטה מהנתיב או קרוב לרכב שנמצא לפניו (כמו מובילאיי) – 7.8.

· חיישן רוורס – מערכת המתריעה כאשר הרכב מתקרב יותר מדי למכשול בנסיעה לאחור – 7.7

· קופסא ירוקה – מערכת משוב על נהיגה מסוכנת -6.2.

האם תשקול לרכוש את מערכות הבטיחות – ציון 1-10:

· מערכת המתריעה לנהג אם הוא סוטה או קרוב לרכב שנמצא לפניו (כמו מובילאיי)– 6.

· חיישן רוורס – מערכת המתריעה כאשר הרכב מתקרב יותר מדי למכשול בנסיעה לאחור– 6.7

· קופסא ירוקה – מערכת משוב על נהיגה מסוכנת במחיר של 20 שקלים לחודש -5.3.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "כלי רכב עם מערכות בטיחות יכול לעשות את ההבדל בין חיים ומוות ולכן משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייב לעודד את הציבור לרכוש מערכות כאלו על ידי מתן תמריצים כלכליים בעיקר למערכות אוטונומיות שמפצות על טעויות הנהג. במקביל, חייבים לקבוע רף בטיחות גבוה יותר לכלי הרכב החדשים כפי שעושות מדינות רבות באירופה כדי לוודא שכלי רכב לא בטוחים פשוט לא יעלו על כבישי ישראל. לצד הגברת המודעות לנהיגה בטוחה יש להגביר את המודעות בקרב הציבור לחשיבותן של מערכות בטיחות בקנית הרכב כדי להגביר את הטמעתן בציי הרכב דבר שיביא לצמצום תאונות הדרכים וחסכון כלכלי גדול למשק הישראלי".

מודעות והימצאות ברכב למערכת שמירת מרחק וסטייה מנתיב (כמו מובילאיי):

· 46% מכירים את המערכת והיא מותקנת בכלי הרכב שלהם.

· 44% מכירים את המערכת אך היא איננה מותקנת ברכב שלהם.

· 5% מהמשיבים לא מכירים את המערכת.

· 5% מכירים את המערכת אך לא יודעים אם היא מותקנת בכלי הרכב שלהם.

מודעות והימצאות ברכב למערכת בלימה אוטונומית:

· 38% מכירים את המערכת אך היא איננה מותקנת ברכב שלהם.

· 29% מהמשיבים לא מכירים את המערכת.

· 23% מכירים את המערכת והיא מותקנת בכלי הרכב שלהם.

· 10% מכירים את המערכת אך לא יודעים אם היא מותקנת בכלי הרכב שלהם.

מודעות והימצאות ברכב למערכת חיישני רוורס:

· 75% מכירים את המערכת והיא מותקנת בכלי הרכב שלהם.

· 16% מכירים את המערכת אך היא איננה מותקנת ברכב שלהם.

· 5% מכירים את המערכת אך לא יודעים אם היא מותקנת בכלי הרכב שלהם.

· 4% מהמשיבים לא מכירים את המערכת.

מודעות והימצאות ברכב למערכת קופסא ירוקה – מערכת משוב על נהיגה מסוכנת:

· 59% מהמשיבים לא מכירים את המערכת.

· 23% מכירים את המערכת אך היא איננה מותקנת ברכב שלהם.

· 10% מכירים את המערכת אך לא יודעים אם היא מותקנת בכלי הרכב שלהם.

· 8% מכירים את המערכת והיא מותקנת בכלי הרכב שלהם.

ממצאים מעניינים נוספים:

· נמצאו הבדלים מובהקים ביחס לדבר החשוב ביותר בעת קניית רכב, לפי הכנסה: ככל שההכנסה עולה כך גבוה יותר שיעור המשיבים הסבור שבטיחות הרכב הוא הנושא החשוב (51% הכנסה מעל לממוצעת, 46% הכנסה ממוצעת, 44% הכנסה מתחת לממוצעת).

· נמצא הבדל מובהק בין המינים בסבירות לרכישת מערכות בטיחות מתקדמות לרכב מסוג קופסה ירוקה, הסיכוי בקרב נשים (5.67) גבוה יותר מאשר בקרב גברים (5.08).

· ככל שהתרומה הנתפסת של מערכת בטיחות הרכב גבוהה יותר, כך הסיכויים לשקול לרכוש אותה גבוהים יותר.


המחקר בוצע במהלך חודש אפריל 2019 באמצעות סקר אינטרנטי באמצעות פאנל קבוע רב. משתתפים בקרב 506 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה, יהודים וערבים, המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה במדינת ישראל. טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.4%

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page