top of page

ירושלים היא בירת הדוחות באי חגירת חגורות בטיחות. רהט במקום השני וטבריה בשלישי. איפה תל אביב?

מעל 52 אלף דוחות בגין אי חגירת חגורת בטיחות רשמו שוטרי משטרת ישראל בשנת 2021, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני המשטרה. בהשוואה לנתוני שנת 2020 מדובר בעליה של כ-12% במספר הדוחות כאשר באותה שנה נרשמו כ-46 אלף דוחות.

מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס עולה כי בשנת 2021 נהרגו 29 אנ


שים שלא חגרו חגורת בטיחות/לא השתמשו באמצעי בטיחות לעומת שנת 2020 שנהרגו 24 בני אדם. מדובר בעליה של 20% במספר הרוגים.

בין השנים 2020 ל-2021 נרשמה עליה בכמות הדוחות שרשמה המשטרה למי שנתפס נוסע ללא חגורת בטיחות: בבאר שבע נרשמו 1,335 דוחות בשל אי חגירת חגורות בטיחות (עליה של 84% בהשוואה לשנת 2020, בתל אביב נרשמו 726 דוחות לאי חגירת בטיחות (עליה של 53% בהשוואה לשנת 2020), ובחיפה נרשמו 687 דוחות לאי חגירת בטיחות (ירידה של 26% בהשוואה לשנת 2020). באשקלון נרשמו 1,246 דוחות לאי חגירת בטיחות (עליה של 9% בהשוואה לשנת 2020) ובראשון לציון נרשמו 451 דוחות לאי חגירת בטיחות (עליה של 34% בהשוואה לשנת 2020).עשר הערים שבהן חולקו הכי הרבה דוחות בשנת 2021:

שם העיר

דוחות שחולקו בשנת 2021

1

ירושלים

4,893

2

רהט

1,888

3

טבריה

1,464

4

באר שבע

1,335

5

מודיעין

1,302

6

נצרת

1,268

7

אילת

1,263

8

אשקלון

1,246

9

טירה

1,212

10

טמרה

1,140


עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: חגורת הבטיחות הוכחה כאביזר שבמקרים רבים יכול לעשות את ההבדל בין חיים למוות. חגורת הבטיחות הוא אביזר בטיחות חובה שבלעדיו לא נוסעים ולמרות זאת אנחנו עדים מדי שנה לכך שנוסעים רבים עדיין לא חוגרים בנסיעה, מסכנים את עצמם ואת יתר הנוסעים ברכב. בהיעדר נראות משטרתית מספקת בכבישים נהגים רבים פשוט לא מפחדים להיתפס על ידי המשטרה ומסכנים את עצמם את שאר נוסעי הרכב הוספת ניידות משטרה והגברת הנראות שלהן בכבישים תסייע בהרתעת נהגים שלא חוגרים חגורת בטיחות, או מסיעים נוסעים שאינם חגורים. רק תוספת של ניידות ושוטרים יגבירו את ההרתעה וכך ניתן יהיה לצמצם את התופעה שגובה את חייהם של רבים מדי שנה".הכי הרבה דוחות חולקו בירושלים, להלן הנתונים במספר ערים מרכזיות:

· ירושלים - בשנת 2021 נרשמו בעיר 4,893 דוחות לנהגים שנסעו או הסיעו נוסע לא חגור בחגורת בטיחות. מדובר בעליה של 16% בכמות הדוחות בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה נרשמו בעיר 4,228 דוחות.

· תל אביב-יפו - בשנת 2021 נרשמו בעיר 726 דוחות לנהגים שנסעו או הסיעו נוסע לא חגור בחגורת בטיחות. מדובר בעליה של 53% בכמות הדוחות בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה נרשמו בעיר 473 דוחות.

· חיפה - בשנת 2021 נרשמו בעיר 687 דוחות לנהגים שנסעו או הסיעו נוסע לא חגור בחגורת בטיחות. מדובר בירידה של 26% בכמות הדוחות בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה נרשמו בעיר 935 דוחות.

· באר שבע - בשנת 2021 נרשמו בעיר 1,335 דוחות לנהגים שנסעו או הסיעו נוסע לא חגור בחגורת בטיחות. מדובר בעליה של 84% בכמות הדוחות בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה נרשמו בעיר 726 דוחות.

· פתח תקווה - בשנת 2021 נרשמו בעיר 306 דוחות לנהגים שנסעו או הסיעו נוסע לא חגור בחגורת בטיחות. מדובר בעליה של 46% בכמות הדוחות בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה נרשמו בעיר 210 דוחות.

· ראשון לציון - בשנת 2021 נרשמו בעיר 451 דוחות לנהגים שנסעו או הסיעו נוסע לא חגור בחגורת בטיחות. מדובר בעליה של 34% בכמות הדוחות בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה נרשמו בעיר 336 דוחות.

· באשדוד בשנת 2021 נרשמו 310 דוחות לנהגים שנסעו או הסיעו נוסע לא חגור בחגורת בטיחות. מדובר בירידה של 45% בכמות הדוחות בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה נרשמו בעיר 567 דוחות.

· אשקלון - בשנת 2021 נרשמו בעיר 1,246 דוחות לנהגים שנסעו או הסיעו נוסע לא חגור בחגורת בטיחות. מדובר בעליה של 9% בכמות הדוחות בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה נרשמו בעיר 1,140 דוחות.


חגורות בטיחות מהוות אמצעי יעיל ביותר במניעת מקרי מוות ופציעות קטלניות במקרה של תאונות דרכים. על אף יעילותן המוכחת, ועל אף שחגירתן מחויבת בחוק, שיעורי החגירה של נהגים ונוסעים עדיין לוקים בחסר. הסכנה באי חגירה היא שכאשר הרכב מתנגש בעוצמה בעצם כלשהו, הנהג (או הנוסע) הלא חגור יוטח בעוצמה אל הדפנות הפנימיות של הרכב, או שייזרק בעוצמה דרך שמשת הרכב. כאשר ברכב יש יותר מנוסע אחד לא חגור, קיימת סכנת התנגשות של הנוסעים זה בזה, בנוסף להתנגשות בחלקי הרכב.


ההתנגשות מתרחשת בין הרכב לבין עצם אחר; לאחר מכן גופו של הנהג או הנוסע מתנגש בפנים הרכב; ולבסוף האברים הפנימיים מתנגשים בדפנות הפנימיים של הגוף (ריאות בכלוב הצלעות, רקמת המוח בגולגולת). מטרתן של חגורות הבטיחות היא הפחתה הדרגתית של הכוח הפועל על הגוף.


מאפייני בטיחות חשובים אחרים כגון כריות אויר עובדים כפי שתוכננו רק אם הנוסעים חגורים. חגורות בטיחות מפחיתות פציעות במקרה של תאונה, ויחד עם כריות אויר מיועדות בעיקר להגן על הנוסעים במקרה של תאונה חזיתית. במקרה של פגיעת צד והתהפכות, חגורות בטיחות בעיקר מונעות מהנוסעים להיזרק החוצה מהרכב או בתוכו ובכך מגדילות משמעותית את סיכויי ההישרדות שלהם.


על פי ארגוני הבטיחות המובילים בעולם, חגורת בטיחות מפחיתה את הסיכון למוות בקרב נהגים ויושבי המושב הקדמי ב -45%-50%, ואת הסיכון למוות ופציעות חמורות בקרב יושבי המושב האחורי ב-25%. השימוש בהתקן ריסון לילדים יכול להוביל להורדה של 60% במקרי מוות.

1 comentário


Yumi Vega
Yumi Vega
02 de fev. de 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Curtir
bottom of page