top of page

כאוס: רוכבים על המדרכה, ללא קסדה ועם הטלפון ביד

הכאוס ברחובות הערים הולך וגדל כאשר יותר ויותר אופנים חשמליים וקורקינטים ממונעים נראים בכבישים ובמדרכות ובתוך כך גם מספר הנפגעים וההרוגים גדל. מתנדבי עמותת אור ירוק בקהילה וחניכי קבוצות הנוער של אור ירוק לכבוד שניאור חשין ביצעו לאחרונה (חודש מאי) תצפית במטרה לאפיין את אופי הרכיבה, הציות לחוקי התנועה והאם התשתיות מותאמות לרוכבי האופניים החשמליים והקורקינטים הממונעים. התצפית כללה כ-5,000 רוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים במעל 100 רשויות, ערים וישובים.

בתצפית נבדקו הפרמטרים הבאים:

· האם קיים שביל המיועד לרוכבי אופניים.

· האם הרוכבים חובשים קסדה.

· היכן רוכבים– מדרכה, כביש או שביל.

· כמה מהרוכבים מרכיבים נוסע נוסף.

· האם הרוכבים מצייתים לתמרורים ורמזורים.

· היסח דעת – שימוש בטלפון הנייד ושימוש באוזניות.

מצ"ב התוצאות:

· ב-88% מהמקומות שנבדקו לא היה שביל אופניים.

· 67% מהרוכבים לא חבשו קסדה.

· 43% מהרוכבים נצפו רוכבים על גבי המדרכה, 48% רכבו על הכביש ורק 9% רכבו בשביל האופניים.

· 8% מהרוכבים נצפו מרכיבים נוסע נוסף (בניגוד לחוק)

· 64% לא צייתו לתמרורים ורמזורים.

· 10% היו עסוקים בנייד (דיברו, סימסו או החזיקו את הטלפון תוך כדי רכיבה).


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "התוצאות מראות עד כמה הציבור לא מודע לסכנות שברכיבה ללא קסדה או בניגוד לחוקי התנועה ובמקביל הוא גם לא חושש להיתפס על ידי המשטרה. מספר הנפגעים וההרוגים מתאונות אופניים חשמליים וקורקינטים ממונעים רק הלך וגדל בכל שנה אבל במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים אדישים ולא מובילים מהלך כולל של סלילת שבילי רכיבה בטוחים עבור הרוכבים, הגברת האכיפה ברחובות, הגברת המודעות לסכנות שברכיבה על כלי דו גלגלי חשמלי ואכיפה כנגד חנויות שמוכרות כלים אשר אינם עומדים בתקן ומגיעים למהירויות גבוהות מהמותר בחוק. חייבים להוביל תכנית אשר תחזיר את הביטחון להולכי הרגל ותצמצם את היפגעותם הגבוהה של הרוכבים".


קרוב לשלושה בני אדם מאושפזים בממוצע בכל יום

864 בני אדם אושפזו בבתי החולים בשנת 2018 לאחר שהיו מעורבים בתאונת אופניים חשמליים, כמעט שלושה בכל יום בממוצע, כך עולה מדוח של מכון גרטנר שהגיע לידי עמותת אור ירוק. מהדוח עולה תמונה עגומה המראה כי בכל שנה חל גידול משמעותי במספר המאושפזים בבתי החולים עקב תאונת אופניים חשמליים.

מהדוח שהכינה ד"ר מאיה סימן-טוב, עולה כי בשנת 2018 נרשמה עליה של 26% במספר המאושפזים בבתי החולים לאחר תאונת אופניים חשמליים בהשוואה לשנת 2017 שבמהלכה אושפזו 688 בני אדם.


אחד מכל ארבעה (23%) רוכבים מאושפזים בבתי החולים בשנת 2018 עקב תאונת אופניים חשמליים היה מתחת לגיל 16 (גיל האסור לרכיבה). 181 ילדים ובני נוער מתחת לגיל 16 אושפזו בבתי החולים בשנת 2018 לעומת 167 ילדים ובני נוער שאושפזו בשנת 2017 – עליה של 8%.


בעמותת אור ירוק ניהלו מאבק ממושך מול משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בדרישה לחיוב חבישת קסדה לכלל הרוכבים, גם לבגירים, אך במשרד התחבורה הסתפקו בפרסומת בלבד שככל הנראה לא הייתה אפקטיבית. בשנת 2018 אושפזו 250 בני אדם לאחר פגיעת ראש לעומת 193 בני אדם שאושפזו בשל פגיעת ראש בשנת 2017 – עליה של 30%. בקרב המאושפזים שחבשו קסדה נמצא מספר ושיעור נמוך באופן משמעותי של פגיעות ראש בכלל ופגיעות ראש קשות בפרט.


בקרב ילדים ובני נוער (0-15) דווח על האחוז הנמוך ביותר של חבישת קסדה (4.5%), כמו גם אחוז פגיעות הראש הגבוה ביותר (37%) והאחוז הגבוה ביותר של תאונות במעורבות רכב מנועי (42%).


גם בקרב הפצועים קשה ואנוש נרשמה עליה חדה בשנת 2018 לעומת שנת 2017. 107 בני אדם אושפזו בשנת 2018 במצב קשה ואנוש לעומת 72 בני אדם שאושפזו במצב קשה ואנוש בשנת 2017 – עליה של כ-50%.


מדוח אשר סוקר גם את שש השנים האחרונות (2013-2018) עולה כי 91% מהמאושפזים בבתי החולים היו רוכבים, 8% הולכי רגל שנפגעו ו-1% רוכבי אופנועים וקטנועים. נתון מעניין נוסף שעולה מהדוח הוא ש-33% מהולכי הרגל שאושפזו נפגעו כאשר היו על המדרכה.


פילוח המאושפזים במהלך שש השנים האחרונות (2013-2018) חושף כי אחד מכל שלושה מאושפזים נזקק לניתוח (33.2%), אחד מכל עשרה מאושפזים הגיע לטיפול נמרץ (9.4) ו-14.5% אושפזו למעל שמונה ימים.

אחוז גבוה יותר מקרב הולכי רגל (11.9%) הופנו לשיקום מאשר רוכבי אופניים חשמליים (4.7%) יותר מפי שניים. למעלה ממחצית הולכי הרגל שאושפזו היו קשישים מעל גיל 75.


תל אביב-יפו היא העיר עם מספר המאושפזים הגבוה ביותר בשנת 2018:


תל אביב-יפו - מאושפזים בשנת 2017 - 88, מאושפזים בשנת 2018 - 128. עליה של 46%.

ירושלים - מאושפזים בשנת 2017 - 52, מאושפזים בשנת 2018 - 75. עליה של 44%.

אשקלון - מאושפזים בשנת 2017 - 26, מאושפזים בשנת 2018 - 49. עליה של 88%.

חדרה - מאושפזים בשנת 2017 - 12, מאושפזים בשנת 2018 - 21. עליה של 75%.

באר שבע - מאושפזים בשנת 2017 - 15, מאושפזים בשנת 2018 - 19. עליה של 27%.

פתח תקווה - מאושפזים בשנת 2017 - 15, מאושפזים בשנת 2018 - 19. עליה של 27%.

קלנסוואה - מאושפזים בשנת 2017 - 14, מאושפזים בשנת 2018 - 17. עליה של 21%.

טייבה - מאושפזים בשנת 2017 - 7, מאושפזים בשנת 2018 - 13. עליה של 86%.

לוד - מאושפזים בשנת 2017 - 10, מאושפזים בשנת 2018 - 13. עליה של 30%.

טירה - מאושפזים בשנת 2017 - 6, מאושפזים בשנת 2018 - 10. עליה של 67%.1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page