top of page

לא עוצרים באדום - 85% מהציבור טוענים: ראינו נהג שחוצה צומת באור אדום

ב-4 באפריל 2021, נהרגה מור שילת ז"ל בת 25, כאשר חצתה את הכביש במעבר חציה באור ירוק בדרך חברון בירושלים ונפגעה מרכב שחצה את הצומת באור אדום. שילת ז"ל הייתה בדרכה לביתה מהמרכז לשיקום העיוור בקרית שאול שבו היא התנדבה. מותה של מור שילת איננו מקרי או נדיר, הוא חלק מתופעה רחבה שבה נהגים חוצים צומת באור אדום.


85% מהציבור טענו כי ראו לפחות פעם אחת נהג שחצה צומת באור אדום בשנה אחרונה, כך עולה מסקר חדש (מאי 2021) שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות" במטרה לאמוד את היקף התופעה המסוכנת שבה נהגים חוצים צומת באור אדום. מהנתונים עולה עוד כי אחד מכל חמישה נשאלים (18%) טען כי ראה לפחות ארבע פעמים ויותר נהג שחצה צומת באור אדום.


מהסקר עולה תמונה מדאיגה המראה כי חציית צומת באור אדום איננה נתפסת כמעשה מסוכן על ידי הנהגים. מהסקר עולה עוד כי יותר מאחד מכל חמישה (21%) העיד על עצמו כי חצה צומת באור אדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. 13% דיווחו כי עשו זאת פעם אחת ו-8% מדווחים על יותר מפעם אחת בה נסעו באור אדום.


"גונבים את הרמזור" הסיבה?

77% מהנשאלים מאמינים כי הנהגים שמים לב לרמזור אך מנסים בכל זאת להספיק לעבור באור ירוק לפני שהוא מתחלף לאדום וחושבים שיספיקו לעבור. 13% מאמינים כי הנהגים לא רואים את הרמזור, כלומר נוהגים בחוסר תשומת הלב ו-10% לא יודעים את הסיבה.


והפתרון – רוב הציבור מאמין במצלמות האכיפה

כשנשאלו האם מצלמות שיוצבו בצמתים ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום, הגיבו רוב הציבור (67%) כי הצבת מצלמות תרתיע נהגים מלחצות באור אדום.


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "חציית צומת באור אדום הפכה למכת מדינה של ממש. נהגים פשוט מצפצפים על החוק, לא מפחדים מהמשטרה ונכנסים לצומת באור אדום. תאונות מהסוג הזה הן תאונות קטלניות במיוחד כאשר החלק הקדמי של הרכב פוגע בעוצמה בצידו של הרכב השני, החלק שכמעט ואיננו מוגן. את התופעה הזאת ניתן לצמצם באופן משמעותי באמצעות מצלמות שיוצבו בצמתים האדומים וירתיעו נהגים מלהיכנס לצומת בואר אדום. המצלמות צריכות להיות בולטות ומשולטות כדי לייצר הרתעה בקרב הנהגים שידעו שאם הם יסכנו את החיים של כולנו הם יתפסו וישלמו מחיר יקר".


92% מהנהגים באזור השרון: ראו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה נהג שחצה צומת באור אדום

· 92.1% מהנהגים בשרון: ראינו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה נהג שחצה צומת באור אדום.

· 91.7% מהנהגים בתל אביב והמרכז: ראינו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה נהג שחצה צומת באור אדום

· 91.1% מהנהגים בירושלים: ראינו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה נהג שחצה צומת באור אדום.

· 83.8% מהנהגים בחיפה והצפון: ראינו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה נהג שחצה צומת באור אדום.

· 73.6% מהנהגים בדרום: ראינו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה נהג שחצה צומת באור אדום.


25% מהנהגים בתל אביב והמרכז: עברנו לפחות פעם אחת באור אדום בשנה האחרונה

· 25.5% מהנהגים בתל אביב והמרכז העידו כי נסעו באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

· 22.8% מהנהגים בחיפה והצפון העידו כי נסעו באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

· 20% מהנהגים בירושלים העידו כי נסעו באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

· 15.6% מהנהגים בשרון העידו כי נסעו באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

· 14.3% מהנהגים בדרום העידו כי נסעו באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.


על פי הלמ"ס, 2,836 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2019 לאחר שלא צייתו לרמזור אדום. 27 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות שבהן נהרג לפחות אדם אחד. 235 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים קשות לאחר שלא צייתו לרמזור.


המחקר בוצע בתחילת חודש מאי 2021 כסקר אינטרנטי באמצעות פאנל קבוע רב משתתפים בקרב 502 משיבים בגילאי 18 ומעלה יהודים וערבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל.

טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.4%.1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page