top of page

לא רק בטחון וכלכלה: 39% מציינים כי שיפור התחבורה הציבורית בישראל היווה במידה רבה שיקול עבורם בבחירות

למעלה משליש מהמשיבים (39%) מציינים כי הטיפול בבעיית הפקקים ושיפור התחבורה הציבורית בישראל היווה במידה רבה ובמידה רבה מאוד שיקול עבורם בבחירות, כך עולה מסקר חדש שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון הסקרים 'מאגר מוחות'. הסקר נועד לבחון את מצב עומסי התנועה בישראל וחלופת התחבורה הציבורית כפתרון לעומסי התנועה. מהסקר עולה עוד כי 26% טענו שנושא הפקקים היווה שיקול בבחירות עבורם במידה בינונית, 16% במידה מועטה ו-19% טענו כי הנושא כלל לא היווה שיקול.


ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הציבור רואה בעומסי התנועה בעיה לאומית. בקרוב מאוד מדינת ישראל תהיה שרויה בפקק תנועה אחד גדול. המשק הישראלי ניזוק באופן קשה מעומסי התנועה והזמן שהציבור מבזבז בפקקים במקום להיות בעבודה או בזמן איכות עם המשפחה והחברים הולך וגדל. במשך שנים ממשלות ישראל הזניחו את תחום הסעת ההמונים והגענו למצב שאנשים לא משתמשים בתחבורה הציבורית כי היא לא נוחה, לא זמינה ולא יעילה. את המצב הזה חייבים לשנות באמצעות העדפת התחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי. אם נצליח להעביר נוסעים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית נצליח לצמצם את תאונות הדרכים, להקטין את זיהום האוויר ולחסוך למשק הישראלי כסף רב".


אחד מכל חמישה מבזבז בין שעה לשעתיים בפקקים בכל יום

מהסקר עולה עוד כי אחד מכל חמישה נהגים (21%) מבזבז בכל יום בין שעה לשעתיים בפקקי התנועה הגדולים ו-58% מהציבור מבזבז בכל יום עד שעה בפקקים. 3% מהציבור מבלים בפקק מעל שעתיים בכל יום.


כולנו מרגישים את עומסי התנועה בכבישים, בעיקר בעורקי התנועה המרכזיים כאשר השימוש בתחבורה הציבורית נתפס כחוויה לא חיובית.


כאשר נתבקשו הנשאלים לתת ציון לרמת התחבורה הציבורית בישראל בהשוואה לזו הקיימת במדינות אירופה, העניקו הנשאלים את הציון הממוצע הנמוך -4.09.


במקביל, הציבור רואה בשר התחבורה והבטיחות בדרכים אחראי באופן ישיר לנושא והנשאלים העניקו לו באופן אישי את הציון 4 על פועלו לטיפול בבעיית הפקקים.


רוב המשיבים בכלל המדגם (66%) סבורים שמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא משקיע מספיק משאבים בפתרון בעיית הפקקים ורק 21% טענו כי המשרד כן משקיע מספיק משאבים בפתרון בעיית הפקקים.


רוב גדול מהמשיבים (76%) סבורים כי שיפור התחבורה הציבורית יתרום במידה רבה או במידה רבה מאוד לצמצום תאונות הדרכים, 18% סבורים כי התרומה תהיה במידה בינונית, 4% מעריכים כי התרומה תהיה מועטה ורק 2% סבורים לא תהיה תרומה לבטיחות כלל. בנוסף, 45% מציינים כי הטיפול בתאונות הדרכים בישראל מהווה במידה רבה ובמדיה רבה מאוד שיקול עבורם בבחירות.


הרוב מאמין ששיפור התחבורה הציבורית יביא לצמצום הפקקים

רוב המשיבים (64%) סבורים ששיפור התחבורה הציבורית בישראל הוא הפתרון להקלת הפקקים, 23% טענו כי הוספת נתיבי תחבורה ציבוריים הם הפתרון להקלת הפקקים, 8% מאמינים כי סגירת מרכזי הערים לרכב פרטי היא הפתרון, 3% חושבים שהטלת אגרת גודש ו-2% חושבים שהגדלת המס על רכישת הרכב הפרטי יסייעו בצמצום עומסי התנועה.


עוד עולה מהסקר כי:

· נמצאו הבדלים מובהקים במשך השהייה בפקקים לפי גיל: נהגים בני 35-54 נמצאים הכי הרבה בפקקים (28% מהם נמצאים בפקק במשך שעה או יותר בכל יום).

· נמצאו הבדלים מובהקים בציונים לרמת התחבורה הציבורית לפי רמת הכנסה: ככל שההכנסה עולה, כך הציונים יורדים.

· נמצאו הבדלים מובהקים במשך השהייה בפקקים לפי אזורים מגורים: תושבי השרון עומדים בפקקים הכי הרבה זמן ואחריהם תושבי אזור המרכז.

· נמצאו הבדלים מובהקים בעמדה לגבי השקעת משרד התחבורה בפתרון בעיית הפקקים לפי אזורי מגורים: 83% מתושבי השרון סבורים שמשרד התחבורה לא משקיע מספיק בפתרון בעיית הפקקים.


המחקר בוצע במהלך חודש ינואר 2020 באמצעות סקר אינטרנטי באמצעות פאנל קבוע רב משתתפים בקרב 500 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה, מתוכם 410 יהודים ו-90 ערבים, המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה במדינת ישראל. טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.4%.

1 opmerking


Yumi Vega
Yumi Vega
02 feb. 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page