top of page

מלכודת מוות: כלי רכב ישנים מעורבים יותר בתאונות קטלניות מאשר כלי רכב חדשים


נוסעים ברכב פרטי בן 13 שנה ומעלה? דעו לכם כי אתם נמצאים בסיכון גבוה יותר להיות מעורבים בתאונה קטלנית. מנתוני עמותת "אור ירוק" המבוססים על נתוני הלמ"ס, עולה כי בשנת 2018 כלי רכב פרטיים ישנים (13 שנה ומעלה) היו מעורבים בשיעור של 54% יותר בתאונות קטלניות מאשר חלקם במצבת כלי הרכב.

בישראל ישנם 2.98 מיליון כלי רכב פרטיים, כאשר קיימים כ-387 אלף כלי רכב ישנים בני 13 ומעלה. 249 כלי רכב פרטיים היו מעורבים בתאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) בשנת 2018, כשב-49 מהן היו מעורבים כלי רכב ישנים (13 ומעלה). כלי הרכב הישנים, מהווים כ-13% ממצבת כלי הרכב הכוללת אך מעורבים ב-20% מהתאונות הקטלניות – כלומר מעורבות גבוהה (54%) ביחס למספרם במצבת כלי הרכב.

כאשר בוחנים את הנתונים הכלליים ניתן לראות שבכל הפרמטרים הרכב הישן מעורב ביותר תאונות דרכים:

· כלי הרכב הישנים מעורבים ב-15.2% מסך כל התאונות - 15.4% יותר מאשר חלקם במצבת כלי הרכב.

· כלי הרכב הישנים מעורבים ב-17.8% מסך תאונות הדרכים הקשות – 37% יותר מאשר חלקם במצבת כלי הרכב.

· כלי הרכב הישנים מעורבים ב-14.8% מסך תאונות הדרכים הקלות - 14.2% יותר מאשר חלקם במצבת כלי הרכב.

ניתן לראות כי כלי הרכב הישנים מעורבים בתאונות דרכים קטלניות בעיקר בכבישים בינעירוניים. 167 כלי רכב היו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות בכבישים בינעירוניים בשנת 2018, כאשר 39 מהם היו כלי רכב ישנים בני 13 ומעלה המהווים 23.3% מסך כלי הרכב שהיו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות באותם כבישים - חלקם של כלי הרכב הישנים במצבת כלי הרכב נאמד כאמור ב-13% ולכן מדובר בשיעור תאונות הגבוה ב-79%.

גם כלי רכב בני 10 ומעלה מעורבים יותר בתאונות קטלניות מאשר חלקם במצבת כלי הרכב. בישראל ישנם כ-841 אלף כלי רכב בני 10 שנים ומעלה, כאשר בשנת 2018 הם היוו כ-28% מסך כלי הרכב אבל היו מעורבים ב-38% מסך תאונות הדרכים הקטלניות (95 תאונות קטלניות), גבוה בשיעור של כ-36%.

כשבוחנים את מעורבותם של כלי רכב חדשים (עד שלוש שנים) ניתן לראות מגמה הפוכה. על פי הנתונים, בשנת 2018 היו כמיליון כלי רכב חדשים אשר היו מעורבים ב-75 תאונות דרכים קטלניות. כלי רכב עד גיל שלוש היוו 34% מסך כלי הרכב בישראל אבל היו מעורבים ב-30% מסך תאונות הדרכים הקטלניות, שיעור נמוך במעט ביחס למספרם במצבת כלי הרכב

באופן כללי ניתן לראות כי ככל שהרכב חדש יותר, המעורבות בתאונה קטלנית נמוכה וככל שהרכב הולך ונהיה ישן יותר, המעורבות בתאונות קטלניות הולכת וגדלה. הנתון ממחיש את הצורך והחשיבות של התקנת אביזרי בטיחות מצילי חיים בכלי הרכב והמשך תכנית הגריטה המאפשרת לאזרחים להוריד מהכביש רכב ישן, לא בטיחותי ומזהם.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הנתונים מלמדים כי אנשים ממעמד סוציואקונומי נמוך נהרגים יותר בתאונות דרכים. כלי רכב ישן לא מצויד במערכות הבטיחות המתקדמות ובשעת חירום כאשר כל מערכות הרכב אמורות להיות תקינות ולהגן על הנוסעים, הרכב הופך למלכודת מוות. הימצאות מערכות הבטיחות בכלי הרכב מפצות על טעויות הגורם האנושי ויכולות לעשות את ההבדל בין חיים ומוות. במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייבים בראש ובראשונה לפעול להחזרת תכנית הגריטה שעודדה את ירידתם של כלי רכב לא בטיחותיים ומזהמים מהכביש. במקביל, חייבים לפעול להטמעת יותר ויותר מערכות בטיחות מצילות חיים בכלי הרכב החדשים על ידי מענקים ותמריצים שיינתנו לציבור".

שנת 2018: הגיל הממוצע של כלי הרכב הפרטיים בישראל – 6.6

הגיל הממוצע של כלי הרכב בישראל בשנת 2018 הוא 6.6 שנים.

בקלנסווה כלי הרכב הישנים ביותר

· בשנת 2018 היו בקלנסווה 6,828 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 9.6 שנים.

· בשנת 2018 היו ברהט 11,180 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 9.4 שנים.

· בשנת 2018 היו באום אל פאחם 15,939 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 9.2 שנים.

· בשנת 2018 היו בטייבה 14,040 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 9.1 שנים.

· בשנת 2018 היו בשפרעם 14,018 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 9.1 שנים.

בכפר סבא כלי הרכב החדשים ביותר

· בשנת 2018 היו ברמת גן 86,581 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 4.5 שנים.

· בשנת 2018 היו בכפר סבא 61,494 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 4.6 שנים.

· בשנת 2018 היו בתל אביב-יפו 239,645 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 4.9 שנים.

· בשנת 2018 היו בחולון 87,832 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 5.3 שנים.

· בשנת 2018 היו במודיעין-מכבים-רעות 31,673 כלי רכב, וגילם הממוצע עמד על 5.8 שנים.

אחת הדרכים האפקטיביות להצערת גיל הרכב הינה תכנית הגריטה של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והמשרד להגנת הסביבה. התכנית מאפשרת לבעלי כלי רכב ישנים, בני 20 שנה ומעלה, למסור את רכבם למגרשי הגריטה תמורת 3000 שקלים. גריטת כלי הרכב מצמצמת את הנזק מתאונות הדרכים, מפחיתה את זיהום האוויר ולמעשה מורידה מהכביש כלי רכב ישנים ולא בטיחותיים. עלות התכנית נאמדת בכחמישה מיליון שקלים (באחריות המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים).

תכנית הגריטה פעלה לאחרונה בחודש נובמבר 2013 וגם אז ליום אחד בלבד. התכנית יצאה לדרכה בשנת 2009 אז הציע משרד האוצר לשלם לכל בעל רכב בן 20 שנה ויותר 3,000 שקלים תמורת מכונית שבמרבית המקרים הייתה מסוכנת ומזהמת וללא מערכות בטיחות בסיסיות כמו מניעת נעילת גלגלים או החלקה, זאת מתוך כוונה כי בעל הרכב יחליף אותה בחדשה, בטוחה ומזהמת פחות. הכסף אותו הקציבה המדינה נגמר, התכנית הופסקה, חזרה שוב ושוב הופסקה בפעם האחרונה, עקב הקצאת מימון נמוכה וזאת למרות דרישה גבוהה מצד הציבור.

1 Σχόλιο


Yumi Vega
Yumi Vega
02 Φεβ 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Μου αρέσει
bottom of page