top of page

מעל 1,700 בני אדם נפגעו בתאונות דרכים ב-2019 בין השעות 17:00-18:00 - השעה המסוכנת ביותר במהלך היום

בלילה שבין יום שבת ליום ראשון, 25 באוקטובר, עברה ישראל לשעון חורף. זמן החשיכה יהיה ארוך יותר אך האם הזזת השעון תשפיע על הבטיחות בדרכים?

על פי ניתוח של עמותת אור ירוק לנתוני הלמ"ס, עולה כי שעות אחר הצהריים הן השעות המסוכנות ביום שבהן מתרחשות הכי הרבה תאונות דרכים. מהנתונים שניתחה העמותה עולה כי השעה המסוכנת ביום, בה הכי הרבה בני אדם נפגעו בתאונות דרכים בשנת 2019 היא 17:00-18:00 במהלכה נפגעו 1,703 בני אדם. השעה המסוכנת אחריה גם היא אחר הצהריים – בין 16:00 ל- 17:00 ובמהלכה נפגעו בשנה שעברה 1,653 בני אדם. מגמה העלייה בהיפגעות בתאוות דרכים מתחילה בשעה 15:00 והולכת ופוחתת בשעה 21:00.

כאשר בוחנים את השעות הקטלניות ביותר, אלה שבהן נהרגים הכי הרבה בני אדם בתאונות דרכים, ניתן לראות כי בין השעות 18:00-19:00 נהרגו הכי הרבה בני אדם (29) בתאונות דרכים בשנת 2019, זו גם השעה בה נהרגו הכי הרבה בני אדם בשנה שקדמה לה.

גם בתחום העירוני שעות הצהריים המאוחרות ואחר הצהריים היו הקשות ביות בשנת 2019 כאשר מספר הנפגעים הגבוה ביותר, 964 בני אדם נפגעו בין השעות 17:00-18:00. בערים השונות ניתן לראות כי השעות המסוכנות משתנות מעיר לעיר, בולטת במיוחד ירושלים שבתחומיה כבר שנה שניה ברצף השעה בה הכי הרבה נפגעים בתאונות היא 16:00-17:00.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "ההחלפה לשעון חורף מביאה עמה נסיעה רבה יותר בשעות החשיכה וכך גם הסכנה למעורבות בתאונת דרכים הולכת גדלה. ליכולת לראות ולהיראות בכביש ישנה השפעה גדולה על הבטיחות בדרכים. נהיגה בתנאי חשיכה מצריכה היערכות שונה מהנהגים וזה הזמן שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יגבירו בקרב הנהגים את המודעות לנהיגה בשעות החשיכה והכנת הרכב לחורף. במקביל, מהנתונים עולה כי שעות אחר הצהריים הן המסוכנות ביותר במהלך היממה להיפגעות בתאונות דרכים ולכן במשטרה חייבים להגביר את הנוכחות והנראות בכבישים במיוחד בשעות המסוכנות. היערכות מוגברת מצידה של המדינה כבר עכשיו יכולה לצמצם את הסכנה להיפגעות בתאונות דרכים ולהציל חיים".

תל אביב מסוכנת אחר הצהריים, באר שבע בערב, ובת ים בבוקר

· השעה בה מספר הנפגעים בתאונות דרכים בתל אביב-יפו היה הגבוה ביותר בשנת 2019 היא 17:00-18:00:00, במהלכה נפגעו 125 בני אדם. השעה השנייה במסוכנות בתל אביב-יפו היא 12:00-13:00, במהלכה נפגעו בתאונות בעיר 112 בני אדם.

· השעה בה מספר הנפגעים בתאונות דרכים בירושלים היה הגבוה ביותר בשנת 2019 היא 16:00-17:00, במהלכה נפגעו 125 בני אדם, גם בשנה שקדמה לה זו הייתה השעה המסוכנת. השעה השנייה במסוכנות בירושלים היא 15:00-16:00, במהלכה נפגעו בתאונות בעיר 123 בני אדם.

· השעה בה מספר הנפגעים בתאונות דרכים בחיפה היה הגבוה ביותר בשנת 2019 היא 17:00-18:00, במהלכה נפגעו 79 בני אדם, השעה השנייה במסוכנות בחיפה היא 15:00-16:00, במהלכה נפגעו בתאונות בעיר 74 בני אדם.

· השעות בהן מספר הנפגעים בתאונות דרכים בבאר שבע היה הגבוה ביותר בשנת 2019 הן 19:00-20:00 ו- 20:00-21:00, במהלך כל אחת מהן נפגעו 48 בני אדם.

· השעה בה מספר הנפגעים בתאונות דרכים בפתח תקווה היה הגבוה ביותר בשנת 2019 היא 16:00-17:00, במהלכה נפגעו 38 בני אדם. השעה השנייה במסוכנות בפתח תקווה היא 20:00-21:00, במהלכה נפגעו בתאונות בעיר 37 בני אדם.

· השעה בה מספר הנפגעים בתאונות דרכים בחולון היה הגבוה ביותר 2019 היא 18:00-19:00, במהלכה נפגעו 35 בני אדם. השעה השנייה במסוכנות בחולון היא 18:00-19:00, במהלכה נפגעו בתאונות בעיר 34 בני אדם.

· השעות בהן מספר הנפגעים בתאונות דרכים באשדוד היה הגבוה ביותר בשנת 2019 הן 18:00-19:00 ו- 13:00-14:00, במהלך כל אחת מהן נפגעו 36 בני אדם.

· השעה בה מספר הנפגעים בתאונות דרכים באשקלון היה הגבוה ביותר בשנת 2019 היא 14:00-15:00, במהלכה נפגעו 37 בני אדם. השעה השנייה במסוכנות באשקלון היא 12:00-13:00, במהלכה נפגעו בתאונות בעיר 31 בני אדם.

· השעה בה מספר הנפגעים בתאונות דרכים ברמת גן היה הגבוה ביותר בשנת 2019 היא 13:00-14:00, במהלכה נפגעו 27 בני אדם. השעה השנייה במסוכנות ברמת גן היא15:00-16:00, במהלכה נפגעו בתאונות בעיר 21 בני אדם.

· השעה בה מספר הנפגעים בתאונות דרכים בראשון לציון היה הגבוה ביותר בשנת 2019 היא 12:00-13:00, במהלכה נפגעו 33 בני אדם. השעות הבאות בהן מספר הנפגעים בתאונות דרכים היה הגבוה ביותר הן 18:00-19:00 ו-19:00-20:00, במהלך כל אחת מהן נפגעו 29 בני אדם בתאונות בעיר.

השעה בה מספר הנפגעים בתאונות דרכים בבת ים היה הגבוה ביותר בשנת 2019היא 8:00-9:00, במהלכה נפגעו 26 בני אדם. השעות הבאות בהן מספר הנפגעים בתאונות דרכים היה הגבוה ביותר הן 14:00-15:00 ו-16:00-17:00, במהלך כל אחת מהן נפגעו 22 בני אדם בתאונות בעיר

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page