top of page

מעל 1,800 ילדים נפגעים בכל שנה בתאונות דרכים כנוסעים ברכב. ירושלים בראש

1,705 ילדים בגיל 0-14 נפגעים בכל שנה בתאונות דרכים כאשר הם נוסעים ברכב – חמישה ילדים בכל יום בממוצע, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס. מניתוח הנתונים של עמותת אור ירוק עולה כי בעשור האחרון (שנת 2014 עד נובמבר 2023) נפגעו 17,048 ילדים בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב הפרטי, 99 ילדים נהרגו ו-487 ילדים נפצעו קשה.

כאשר בוחנים את הנתונים בפילוח לערים וישובים עולה כי 7,605 ילדים נפגעו בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בתחום העירוני, בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023), המהווים 45% מכלל הילדים שנפגעו בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב – כמעט אחד מכל שני ילדים.

עשרת הערים עם ההיפגעות הגבוהה ביותר של ילדים כנוסעים ברכב בעשור האחרון

1.     בירושלים נפגעו 1,001 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). מתוכם ילד אחד נהרג, 14 נפצעו קשה ו-986 נפצעו קל.

2.     בחיפה נפגעו 412 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). מתוכם ילד אחד נהרג, ילד אחד נפצע קשה ו-410 נפצעו קל.

3.     בבאר שבע נפגעו 329 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). מתוכם חמישה נפצעו קשה ו-324 נפצעו קל.

4.     בתל אביב-יפו נפגעו 277 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). מתוכם ילד אחד נהרג, שניים נפצעו קשה ו-374 נפצעו קל.

5.     באשדוד נפגעו 215 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). מתוכם שלושה נפצעו קשה ו-212 נפצעו קל.

6.     באשקלון נפגעו 214 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). מתוכם שלושה נפצעו קשה ו-211 נפצעו קל.

7.     בחדרה נפגעו 196 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). כולם נפגעו באורח קל.

8.     בנתניה נפגעו 190 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). מתוכם ילד אחד נפצע קשה ו-189 נפצעו קל.

9.     בפתח תקוה נפגעו 175 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). כולם נפגעו באורח קל.

10. בחולון נפגעו 149 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב בעשור האחרון (2014 עד נובמבר 2023). מתוכם ילד אחד נפצע קשה ו-148 נפצעו קל.

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "כאשר אנחנו מסיעים את הילדים שלנו ברכב אנחנו חייבים לוודא שהם חגורים בחגורת בטיחות או יושבים במושב בטיחות מותאם לגובה שלהם. כאשר ילד לא חגור הוא עלול לעוף ולהיזרק בתוך הרכב באותה מהירות שבה הרכב נוסע.  כמאה ילדים נהרגו בעשור האחרון בתאונות דרכים, חלקם לא היו חגורים בחגורת בטיחות. אולי ניתן היה למנוע את ההיפגעות שלהם ולהציל אותם לו רק היו חגורים. אכיפה וחיזוק הנוכחות המשטרתית בכבישים תייצר הרתעה בקרב ההורים ותצמצם את ההסעה שלהם לא חגורים בחגורת בטיחות. במקביל, הגיע הזמן לחייב מערכות בטיחות שלא יאפשרו נסיעה עם נוסעים לא חגורים. במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייבים לשים בראש סדר העדיפויות את הצלת החיים".

70% מהילדים שנפגעים בתאונות דרכים – נוסעים ברכב

היפגעות ילדים עד גיל 14 כנוסעים ברכב הפרטי מהווה את סוג הפגיעה המרכזית והשכיחה ביותר בתאונות דרכים. מניתוח של אור ירוק לנתוני הלמ"ס עולה כי 70% מהילדים שנפגעו בתאונות דרכים בעשור האחרון נפגעו כאשר נסעו ברכב, הרבה יותר מאשר היפגעותם של ילדים כהולכי רגל. גם בשנת 2023 חלקם של הילדים שנפגעו בתאונות דרכים כנוסעים ברכב  היה הגבוה ביותר מבין סוגי הנפגעים – 65%.

כיצד להושיב את הילד באופן הבטוח ביותר ברכב:

·      תינוק עד גיל שנה חייב תמיד לשבת במושב בטיחות כשפניו נגד כיוון הנסיעה. במידה ומושב התינוק מותקן ליד הנהג, יש לוודא שכרית האוויר מנותקת. במידה והתינוק יושב במושב האחורי, עדיף למקם את מושב הבטיחות בכיסא האמצעי.

·      פעוטות מגיל שנה ועד גיל ארבע יכולים לשבת במושב בטיחות מותאם עם רצועות פנימיות עם כיוון הנסיעה.

·      ילדים מגיל 4 ועד לגובה של 145 ס"מ, חייבים לשבת על מושב מגביה (בוסטר), המאפשר לחגורת הרכב להתמקם בצורה נכונה, בטיחותית ונוחה על הגוף. תגובות


bottom of page