top of page

משליכים לעת זקנה: עליה חדה בשיעור האזרחים הוותיקים ההרוגים והפצועים בתאונות דרכים בעשור האחרון

75 אזרחים ותיקים בגילאי 65 ומעלה נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2021 לעומת 70 אזרחים ותיקים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2020 – חמישה אזרחים ותיקים יותר, כך עולה מדו"ח שהכינה עמותת אור ירוק לרגל יום אזרח הוותיק הבין לאומי שחל ב-1 באוקטובר.

תהליך הזדקנות האוכלוסייה בישראל נמשך באופן הדרגתי. מקום המדינה חלקם של האזרחים הוותיקים שולש באוכלוסייה ועלה מ-4% ל-12%, מגמה אשר צפויה להימשך ולהגיע לכ-14% (כשני מיליון איש) אזרחים וותיקים בשנת 2040. במקביל לגידול במספרם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה ישנו גידול גם בהיפגעותם בתאונות דרכים. הדו"ח של עמותת אור ירוק סוקר את נתוני ההיפגעות של האזרחים הוותיקים בישראל לאורך העשור האחרון ומטרתו לזהות את אופן היפגעותם בתאונות דרכים ונקודות התורפה המובילות לכך. מטרת הדו"ח היא למקד ולאפיין את דרכי הפעולה האפשריות, לאתר ולהאיר את זירות ההיפגעות המרכזיות, כל זאת כדי לצמצם את היפגעותם הגבוהה בתאונות דרכים, מגמה שצפויה לגדול גם בשנים הבאות.


מהדו"ח עולה כי בהשוואה לשנת 2012 נרשמה בעשור האחרון עליה של כ-30% במספר האזרחים הוותיקים בגילאי 65 ומעלה שנהרגו בתאונות דרכים – 75 אזרחים ותיקים הרוגים בשנת 2021 כאמור לעומת 58 אזרחים ותיקים הרוגים בשנת 2012.

751 אזרחים ותיקים נהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון, 75 אזרחים ותיקים הרוגים בכל שנה בממוצע, יותר מהרוג אחד בכל שבוע.

22% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים – אזרחים ותיקים

בחינת חלקם היחסי של האזרחים הוותיקים ההרוגים בתאונות הדרכים מכלל הרוגי תאונות הדרכים בעשור האחרון (2021-2012), נאמד בשיעור של 22%, כמעט כפול מחלקם באוכלוסייה (12%).


נפגעים: עליה של 12% בהשוואה לשנת 2020

2,170 אזרחים ותיקים נפצעו בתאונות דרכים בשנת 2021 לעומת 1,936 אזרחים ותיקים שנפצעו בתאונות דרכים בשנת 2020- עליה של ש12%. בהשוואה למספר הנפגעים לפני עשור מדובר בעליה של 14% - 2,170 אזרחים ותיקים שנפצעו בתאונות דרכים בשנת 2021 לעומת 1,900 אזרחים ותיקים שנפצעו בתאונות דרכים בשנת 2012.

22,533 אזרחים ותיקים נפצעו בתאונות דרכים בעשור האחרון, 2,253 אזרחים ותיקים שנפצעים בכל שנה בממוצע – שישה אזרחים ותיקים שנפצעים בממוצע בכל יום בתאונות דרכים.

פצועים קשה: עליה של 25% בהשוואה לשנת 2021

479 אזרחים ותיקים נפצעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2021 לעומת 382 אזרחים ותיקים שנפצעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2020 – עליה של 25%.

בהשוואה לשנת 2012 נרשמה בעשור האחרון עליה של כ-60% במספר האזרחים הוותיקים בגילאי 65 ומעלה שנפצעו קשה בתאונות דרכים – 479 אזרחים ותיקים פצועים קשה בשנת 2021 לעומת 301 אזרחים ותיקים שנפצעו קשה בשנת 2012.

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "מדינת ישראל מזניחה את האנשים שהקימו אותה, בנו אותה ונלחמו כל חייהם בשבילה. במקום שנעשה הכול כדי לשמור על החיים שלהם בכביש, קורה דבר הפוך וחלקם במצבת ההרוגים והפצועים רק הולך ועולה. את העיוות המוסרי והבטיחותי הזה חייבים לשנות על ידי תשומת לב רבה יותר ורצון למנוע פגיעה בהם. באזורים שיש בהם ריכוז גבוה של אזרחים ותיקים כמו בתי אבות, מרכזי יום לקשיש או קופות חולים חייבים למתן את מהירות נסיעת כלי הרכב על ידי הנחת פסי האטה, הגבהת מעברי החציה והארכת משך האור הירוק ברמזור. מדובר בפעולות פשוטות וזולות שיכולות לעשות את ההבדל בין חיים ומוות. תהליך הזקנה גובה מחירים כבדים וכל פגיעה באדם ממבוגר דנה אותו לתהליך החלמה ארוך קשה ומיידע. על כולנו מוטלת האחריות לאפשר לאזרחים הוותיקים להזדקן בכבוד ובאופן בטוח".
אחד מכל שני הרוגים – הולך רגל ותיק

56% מכלל האזרחים הוותיקים שנהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון (2021-2012) נהרגו כאשר הלכו ברגל – יותר מאחד מכל שני אזרחים ותיקים הרוגים בתאונות דרכים – הסיבה המרכזית (נתוני שנת 2021 זהים). 19% מהאזרחים הוותיקים נהרגו בעשור האחרון בתאונות דרכים כשאר נהגו ברכב הפרטי. 13% מהאזרחים הוותיקים נהרגו בעשור האחרון בתאונות דרכים כאשר נסעו ברכב. 8% מהאזרחים הוותיקים נהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון כאשר רכבו או נסעו על אופנוע. 3% נהרגו כאשר רכבו על אופניים.

על פי הרלב"ד, בישראל ישנה היפגעות גבוהה של הולכי רגל ותיקים בתאונות דרכים בהשוואה למדינות ה-OECD. בחינת ההרוגים בקרב הולכי הרגל בני ה-65 ומעלה מראה כי בישראל היא גבוהה יותר בשיעור של פי 2.2 מאשר החציון במדינות ה-OECD.

10-11 בבוקר - השעה המסוכנת ביום

63 אזרחים וותיקים נהרגו בתאונות דרכים בין השעות 10:00-11:00 בעשור האחרון (2021-2012) – השעה הקטלנית ביותר ביממה. שעות הבוקר הן המסוכנות לאזרחים הוותיקים וההיפגעות הולכת וגדלה החל משעה חמש בבוקר, מגיעה לשיאה כאמור בין השעות 10-11, ודועכת קלות עד לשעות הצהריים. בשעות אחר הצהריים, שעות הפנאי מספר ההרוגים חוזר לעלות בעיקר בין השעות 18:00-19:00 (53 הרוגים) ולאחר מכן הולך ופוחת.


נתונים מעניינים העולים מהדו"ח:

· 83% מכלל האזרחים הוותיקים שנהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון הם מהחברה היהודית. 12% מהאזרחים הוותיקים ההרוגים בתאונות דרכים בעשור האחרון הם מהחברה הערבית.

· 64% מכלל האזרחים הוותיקים בני 65 ומעלה ההרוגים בתאונות דרכים בעשור האחרון הם גברים, 36% מכלל ההרוגים הוותיקים מתאונות דרכים בעשור האחרון הן נשים.

· 68 אזרחים ותיקים נהרגו בתאונות דרכים בחודש דצמבר, החודש הקטלני ביותר בעשור האחרון לאזרחים ותיקים בני 65 ומעלה. מבט על פני כל חודשי השנה חושף כי המחצית השנייה של השנה קטלנית יותר מהמחצית הראשונה. בחודשים ינואר עד יוני (כולל) נהרגו בעשור האחרון 343 אזרחים ותיקים בתאונות דרכים. במחצית השנייה של השנה, בחודשים יולי עד דצמבר נהרגו בעשור האחרון 373 אזרחים ותיקים בתאונות דרכים. ניתן לשער כי מזג האוויר הנח יותר במחצית השנייה של השנה, כמו גם חגי תשרי מאפשרים שהיה ארוכה יותר בחוץ מאשר מזג האוויר הקר יותר המאפיין את המחצית הראשונה של השנה.


המלצות הדו"ח

מיקוד בקרב אוכלוסיית הוותיקים

בחינה וניתוח של נתוני ההיפגעות מצביעים באופן ברור כי מרבית ההרוגים, מתוך אוכלוסיית הוותיקים, הם הולכי רגל במגזר היהודי. יש למקד פעילות נרחבת בקרב אוכלוסייה זו במסגרת הכלים שיובאו להלן:

1. הולכי רגל

יש להתאים את סביבת מעברי החצייה להולכי הרגל הוותיקים באמצעים פשוטים וזולים: הנמכת המדרכה לפני מעברי חצייה, סימון המדרכה הסמוכה למעבר החצייה, שימוש בתמרור גדול ובולט והתאמת הרמזורים להולכי רגל במעברי החצייה כך שיתאימו לחצייה איטית יותר.

2. תשתית

שיפורים תשתיתיים המותאמים לכלל אוכלוסיית משתמשי הדרך יעילים גם עבור אוכלוסיית הוותיקים. עיקר תשומת הלב צריכה להינתן למקומות שבהם נמצאים משתמשי דרך ותיקים רבים, כגון מרכזי ערים, אזורים שבהם יש מועדוני וותיקים, מרכזי יום ובתי דיור מוגן, כמו גם מקומות ייעודיים שבהם נמצאים וותיקים רבים – בקרבת קופות חולים, פארקים ומרכזי קניות. במקומות אלו יש להביא למיתון תנועה ולהורדת מהירויות הנסיעה באמצעים תשתיתיים בשילוב אכיפה ייעודית.

3. הסברה

הפצת מידע חשובה כדי לתת לאזרחים הוותיקים ולקרובים אליהם (משפחה, מטפלים) מידע לגבי המגבלות התפקודיות הקשורות בהזדקנות ועל העזרים הקיימים כדי שיוכלו להמשיך לנהוג בבטחה עד כמה שניתן. מידע זה צריך להסביר גם את השינויים במצבי התנועה ובחוקי התנועה ואת המצבים הבעייתיים שבהם הם עשויים להיתקל וכיצד עליהם להתמודד איתם באופן הבטוח ביותר.

במקביל יש לבצע פעילות הסברה בקרב יתר משתמשי הדרך הוותיקים שאינם נוהגים עוד. פעילות זו צריכה גם היא להתייחס למגבלות הייחודיות של הוותיקים כהולכי רגל, משתמשי תחבורה ציבורית וכו'.


bottom of page