top of page

נקודת תורפה: גני המשחקים שמסכנים את הילדים של כולנו

שעות האור הארוכות ומזג האוויר החם מביאים את הילדים לבלות שעות רבות בגני המשחקים והפארקים הציבוריים, אך מבדיקה מיוחדת שערכו מתנדבי עמותת אור ירוק עולה כי סביבת גני המשחקים מסכנת את בטיחות הילדים. מהתצפית שבוצעה במהלך החופש הגדול עולה כי בסביבת גני משחקים רבים מעברי החציה דהויים או שלא קיימים בכלל, אין פסי האטה וקיימים מפגעי דרך שמסכנים את חיי הילדים וההורים.


הקיץ, החופש הגדל והחופשים בחגים הם תקופה המאופיינת בסיכון גבוה יותר של ילדים להיות מעורבים בתאונות דרכים וזאת בשל היעדר מסגרת מגוננת. ילדים רבים מגיעים אל גני המשחקים השכונתיים בבוקר ואחרי הצהריים וחשופים לסכנה.


במטרה להילחם בהיפגעות הילדים בתאונות דרכים סקרו מתנדבי העמותה את סביבת גני השעשועים ברחבי הארץ במטרה לבחון את רמת ואיכות בטיחותם. במסגרת הסקר נדגמו 67 גני שעשועים ב-22 ערים ורשויות מקומיות כאשר המתנדבים בדקו ארבעה פרמטרים: האם קיים מעבר חציה והאם הוא דהוי, האם קיימים תמרורים ושלטים המתריעים כי ישנם ילדים בדרך, האם קיימים פסי האטה בסביבת גן השעשועים לריסון מהירות כלי הרכב והאם קיימים מפגעי בטיחות על גבי המדרכות.


מהתצפית עולה כי:

· 57% ממעברי החציה שנבדקו בסביבת גני המשחקים היו דהויים או לא היו קיימים כלל.


· ב-48% מגני השעשועים שנבדקו לא היו קיימים תמרורים המתריעים על המצאות ילדים בדרך או שהם לא היו תקינים.


· ב-57% מגני השעשועים שנבדקו לא היו קיימים פסי האטה או שהם לא היו תקינים.


· ב-28% מגני השעשועים שנבדקו נמצאו מפגעי דרך המסכנים את שלום הילדים וההורים בסביבת הגן.


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הילדים שלנו הם הדבר היקר לנו מכל. חודשי הקיץ והחופשות בחגים הם נקודת זמן שבה הילדים מסתובבים בחוץ, מבלים בגני השעשועים, וכך גם הסכנה להיפגעות בתאונת דרכים עולה. הפארקים וגני השעשועים הם זירת היפגעות מאוד ברורה, כזאת שמרכזת ילדים רבים ולכן חייבים לוודא שסביבת הגן תהיה בטיחותית עבורם. חשוב מאוד לרסן את מהירות נסיעת כלי הרכב באמצעות פסי האטה, כך שגם אם ילד יטעה ויתפרץ לכביש נהג הרכב יספיק לעצור בזמן. במקום להאשים את הילדים שהם מתנהגים כמו ילדים, הרשויות חייבות לקחת אחריות ולוודא כי סביבת הגן תהיה כזו שתגן על הילדים ולא תחשוף אותם לסכנות מיותרות".


בדוח מבקר המדינה משנת 2009 שעסק בבטיחות הילדים בסביבת גני משחקים, קובע המבקר כי: "יש להבטיח נגישות לשטחי הציבור לאוכלוסיות ולמשתמשים המפורטים, תוך שימת דגש על כללי הבטיחות... עוד נקבע בסעיף "אמצעי בטיחות כללים" בחלק 7 לתקן, כי "הכניסה, היציאה ומסלולי החירום אל מגרש המשחקים וממנו, המיועדים לשימושם של הציבור ושל שירותי החירום, יהיו נגישים ונקיים ממכשולים בכל עת". חוסר הגישה לאתר וקיומם של סיכונים וכו' חוסר מחסום המונע יציאה ישירה לכביש מוגדרים כליקויים חמורים אשר הופכים את המתקנים באתר למסוכנים לשימוש ומחייבים את סגירת גן המשחקים.


ישראל – הכי מסוכנת לילדים

מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס עולה כי 34 ילדים (0-14) נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2019 לעומת 32 ילדים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2018.


בחינת נתוני ההיפגעות בעשור האחרון חושפת כי שנת 2019 הייתה השנה השנייה בחומרתה במספר הילדים שנהרגו בתאונות דרכים (בשנת 2010 נהרגו 44 ילדים). בשנת 2019 נפגעו 2,772 בתאונות דרכים לעומת 2,652 ילדים שנפגעו בשנת 2018.


השוואה בין-לאומית של אחוז הילדים ההרוגים בתאונות דרכים במדינות ה- OECD חושפת כי ישראל היא המדינה בה אחוז הילדים ההרוגים הוא הגבוה ביותר – 8%

יותר מפי שניים מממוצע המדינות, העומד על 3%. קנדה וצ'ילה נמצאות במקום השני והשלישי הגרוע (4%).


גם בבחינת הילדים ההרוגים ביחס לכל 100 אלף ילדים ישראל נמצאת בצמרת המדינות הגרועות כאשר שיעור הילדים ההרוגים הוא כפול מהממוצע במדינות ה-OECD.

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 04, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page