​   הרוגים מתחילת 2022 - 16, הרוגים בשנת 2021 - 10

 

אור ירוק לילדים
פעילות בטיחות בדרכים לילדים מכל הגילאים.
מוסדות החינוך נרתמים למען הבטיחות בדרכים

אור ירוק לילדים
פעילות בטיחות בדרכים לילדים מכל הגילאים.
מוסדות החינוך נרתמים למען הבטיחות בדרכים

אור ירוק לילדים
פעילות בטיחות בדרכים לילדים מכל הגילאים.
מוסדות החינוך נרתמים למען הבטיחות בדרכים

עכשיו בערוץ ה Youtube  שלנו -
מתוך מהדורת רשת 13: החברה הערבית מהווה 20% מאזרחי ישראל אבל נפגעים בתאונות בשיעור של 30%

אור ירוק בארגונים
הרצאות, פעילויות ומוצרים בנושאי בטיחות בדרכים.
חברות נרתמות לקידום הבטיחות