top of page

שיקום בקהילה

נהיגה במבחן

נהיגה במבחן הינה תוכנית טיפול קבוצתית, פסיכו-חינוכית, שאליה מופנים נערים ונהגים צעירים בעקבות נהיגה ללא רישיון או ביצוע עבירות תנועה.

 

התכנית מתקיימת בשיתוף שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה ומטרתה להחזיר את בני הנוער למסלול של שמירה על כללי בטיחות, זהירות בדרכים ולקיחת אחריות. 

את הקבוצות מנחים קצין מבחן מטעם שירות המבחן לנוער, בשיתוף עם מומחה מעמותת "אור ירוק", שמעביר תכנים חינוכיים בנושא. שיתוף הפעולה מאפשר שילוב בין הידע המקצועי של קציני המבחן, בשירות המבחן לנוער, בנושא נוער עובר חוק ובין הידע המקצועי של עמותת אור ירוק בתחום נהיגת צעירים ובטיחות בדרכים. 

נסיעה במבחן

נסיעה במבחן הינה תכנית טיפול קבוצתית, פסיכו-חינוכית, שאליה מופנים נהגים לאחר שביצעו עבירות תנועה.

 

התכנית מתקיימת בשיתוף שירות המבחן למבוגרים במשרד הרווחה ומטרתה להחזיר את הנהגים למסלול תקין, לקבל אחריות על ביצוע העבירה, להבין את הסכנות והמחירים הכרוכים בעבירות הללו ולמנוע הישנות של עבירות תנועה.

את הקבוצות מנחים קצין מבחן מטעם שירות המבחן למבוגרים, בשיתוף עם מומחה מעמותת 'אור ירוק', שמעביר תכנים חינוכיים בנושא. שיתוף הפעולה מאפשר שילוב בין הידע המקצועי הן של קציני המבחן והן של אור ירוק בתחום הבטיחות בדרכים. 

bottom of page