top of page

  פעילות העמותה בקרב בני נוער וצעירים

קבוצות נוער אור ירוק לכבוד שניאור חשין

קבוצות הנוער של עמותת אור ירוק לכבוד שניאור חשין, הוקמו במטרה לחנך את בני הנוער להיות מנהיגים חברתיים בתחום הבטיחות בדרכים ולשמש נאמני בטיחות בקהילה. העמותה מפעילה למעלה מ- 100 קבוצות נוער בכל רחבי הארץ.

התלמידים מתחילים את ההתנדבות בכיתה י' כחניכים ובמסגרת זו מקיימים פעילויות קהילתיות ואזרחיות תוך למידה משותפת ופעילויות חינוכיות. בין הפעילויות אותן מקיימים החניכים: הקמת דוכני הסברה בנושא אלכוהול ונהיגה, תצפיות הבודקות את התנהגות הולכי הרגל במעברי החצייה, את אופן הרכיבה של רוכבי האופניים ועוד. סיכום של תוצרי הפעילות של החניכים נשלח לאורך השנה ופעם נוספת בסופה הן לרשות המקומית והן להנהלת בית הספר.

עם סיום ההתנדבות בכיתה י' יכולים התלמידים לבחור להמשיך ולהתנדב במסגרת פעילות קבוצות הנוער גם בכיתות י"א-י"ב, בין היתר על ידי הדרכה בבתי הספר היסודיים וגני הילדים ואף בהדרכת קבוצות הנוער של שכבת כיתות י'.

סינמה דרייב

תוכנית "סינמה דרייב" מיועדת לשכבת כיתות י"א בתיכונים ובמסגרתה, התלמידים לא רק שיכולים לשמוע ולראות, אלא גם להשתתף באופן פעיל בחוויה לימודית בת מספר שעות, המורכבת ממספר פרקים שכל אחד מהם מועבר בטכנולוגיה מתקדמת אחרת.

 

במהלך הפעילות, צופים בני הנוער בסרט המוקרן בטכנולוגית תלת-מימד ועוסק בתופעת הלחץ החברתי. הסרט ממחיש את השפעת האלכוהול על הגוף ומטרתו להקנות לבני הנוער כלים ודרכי פעולה אחראיות במידה ושתו.

בנוסף לסרט, חווים התלמידים מצבי נהיגה מסוכנים ומודרכים כיצד להימנע מהם, וכן עדים לתחרות נהיגה בין נוער שאינם מחזיקים ברישיון נהיגה. בסיום הפעילות, עונים בני הנוער על שאלון אינטראקטיבי במהלכו מביעים את עמדותיהם ומציגים את הידע שרכשו בנושאים שונים בבטיחות בדרכים.

מדובר בתוכנית ייחודית וחדשנית העוסקת בתחום נהיגת הצעירים בטכניקות המותאמות ו"מדברות" בשפת בני הנוער. זוהי תכנית בלעדית שאינה קיימת במקומות נוספים בעולם.

צה"ל

במסגרת מאמץ משותף עם צה"ל להפחתת מספר הנפגעים בתאונות דרכים, עמותת אור ירוק מקיימת הרצאות בבסיסי צה"ל.

ההרצאות עוסקות בהיבטים השונים הגורמים לתאונות דרכים כגון נהיגה בעייפות, אלכוהול ונהיגה, היסח דעת, מהירות מופרזת ועוד.

bottom of page