top of page

בטיחות הרכב

חליפת מיגון לרכב כוללת:

מערכת התראה לחגירת חגורות בטיחות - מטרתה לוודא כי הנהג והנוסעים,
חוגרים עצמם לפני התחלת הנסיעה.

מערכת עזר לנהג בעת נסיעה לאחור - מטרתה להתריע על פגיעה אפשרית
של הרכב באובייקטים, הנמצאים במסלול הנסיעה בעת נסיעה לאחור.

מערכת בקרת לחץ אויר - מטרתה לאתר רמת לחץ אויר בצמיגי הרכב
הנמוכה או גבוהה מן המומלץ על ידי היצרן ולהתריע לנהג על כך לנהג.

מערכת לשמירת מרחק - מטרתה להסב את תשומת לב הנהג לסכנה ברורה
ומיידית של התנגשות ברכב הנע מלפנים או סטיה מנתיב, תוך מתן אפשרות
לפעולת מניעה.

כריות אויר - מטרתן להוות אמצעי חיץ בין הנוסעים ובין חלקיו הפנימיים של
הרכב (הגה, לוח השעונים, שמשה, דלת צד).  כריות האוויר מופעלות במצבים המתרחשים בעת מעורבות הרכב בהתנגשות חזיתית, צידית או בעת התהפכות הרכב.

מערכת EBA/ABS - מטרתה לקצר את טווח הבלימה תוך ביטול נעילת הגלגלים המתרחשת על פי רוב בעת בלימת חירום.

מערכת ESP/ESC - מטרתה לייצב את הרכב במצבי החלקה שונים וזאת באמצעות שליטה והפעלה דיפרנציאלית של מערכת הבילום של כל אחד ואחד מגלגלי הרכב באופן התואם את מצב ההחלקה.

לחצני מצוקה - מטרתם לקצר את זמן ההמתנה מתחילתו של אירוע התאונה ועד להגעת כוחות ההצלה למקום האירוע.

קופסא ירוקה -  מטרתה לנטר את מאפייני ההתנהגות של נהג וסווגו רמת הסיכון בנהיגתו וזאת באמצעות איסוף ועיבוד נתוני מהירות, האצה/האטה ושקלולם באמצעות מודל מתאים.

מבחני ריסוק - בודקים את השפעת תאונת דרכים על נוסעי הרכב.

כסא בטיחות - החוק מחייב כל נוסע ברכב להיות חגור בחגורת בטיחות. כאשר מדובר על ילדים, פעוטות ותינוקות יש להשתמש בכסא בטיחות המותאם למימדי גופם על מנת להבטיח נסיעה בטוחה ולצמצם את הסיכון לפגיעה חמורה במקרה תאונה. קראו על התאמת הכסא לפי גיל ומשקל הילד - לחצו כאן.

bottom of page