top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
Workers at Their Computers

"נוהגים בטוח" - לומדות בטיחות בדרכים מבית אור ירוק

עמותת אור ירוק משיקה לומדות חדשות להדרכות בטיחות בדרכים. עם הקורונה ובלעדיה תאונות הדרכים נמשכות ואיתן החובה להדריך את העובדים בארגון בכדי להפחית את מספר תאונות הדרכים.

מתוך הבנה כי במיוחד היום עומדים הארגונים אל מול הצורך ללמידה מקוונת כמענה למשבר הקורונה, החלטנו באור ירוק להשיק לומדות חדשניות להדרכת עובדים בתחום הבטיחות בדרכים.

הלומדות שפותחו על ידי אנשי מקצוע מובילים בתחום עוסקות בנושאי הליבה של הבטיחות בדרכים כהיסח דעת, עייפות, אלכוהול ועוד, ומאפשרות הדרכה מקוונת לנהגי הארגון ולבני משפחותיהם הנוהגים ברכב החברה, רכב פרטי או רכב ליסינג.

הלומדות מעניקות מענה מקיף להדרכות בטיחות ומהוות כלי מרכזי בידי קציני הבטיחות בתעבורה בארגון. קצין הבטיחות יכול לבצע מעקב אחר הביצוע וההישגים של כל משתמש.

הלומדות הייעודיות מותאמות למערכות ניהול למידה (LMS)

bottom of page