כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים

השניה הקריטית

היסח דעת בנהיגה

היסח דעת בנהיגה הינה תופעה מסכנת חיים ההולכת וגוברת עם כניסתו לשימוש של הטלפון החכם לחיינו בכלל ובזמן נהיגה בפרט.

ההרצאה עוסקת בתופעה, בהשלכותיה ובפתרונות האפשריים להתמודדות עמה.

בהרצאה מובאים נתונים חדשים ומעניינים.