top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
241911754_10160209121349381_9004021403715287330_n.jpg

השניה הקריטית

היסח דעת בנהיגה

היסח דעת בנהיגה הינה תופעה מסכנת חיים ההולכת וגוברת עם כניסתו לשימוש של הטלפון החכם לחיינו בכלל ובזמן נהיגה בפרט.

ההרצאה עוסקת בתופעה, בהשלכותיה ובפתרונות האפשריים להתמודדות עמה.

בהרצאה מובאים נתונים חדשים ומעניינים.

bottom of page