top of page

עמותת אור ירוק קמה מתוך הכרה כי תאונות דרכים הן מכת מדינה ונדרש מאבק עיקש ועקבי על מנת לייצר בטיחות בדרכים עבור כולנו ולמען צמצום מספר הנפגעים. מקום המדינה גבו תאונות הדרכים את חייהם של יותר מ-34 אלף בני אדם, יותר מכל מלחמות ישראל. אנו מאמינים כי תאונות דרכים הן לא גזירת גורל אלא מאבק ארוך וקשה שניתן לנצח בו ולהציל חיים. בעזרת פעילות הסברה והדרכה לכל חלקי האוכלוסייה נוכל ביחד לצמצם הקטל בדרכים.

תרומתכם תאפשר לנו להגביר את המודעות לבטיחות בדרכים בקרב הילדים, הנערים, החיילים וההורים של כולנו. בעזרתכם נציל חיים

bottom of page