top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
הדרכת אינטראקטיב.JPG

פעילות אינטראקטיבית

אור ירוק מפעילה תכנית ייחודית, חוויתית ואינטראקטיבית להדרכת העובדים לבטיחות בדרכים בארגונך.

מטרת התוכנית היא הקניית מידע שימושי לנהיגה בטוחה בדרך ובמסגרתה, העובדים משתתפים באופן פעיל בחוויה בת 60 דקות.

הפעילות כוללת:

1. הרצאת בטיחות בדרכים המטמיעה בקרב העובדים מסרי בטיחות ומקנה כלים להתמודדות עם סיטואציות בתחום הנהיגה והבטיחות בדרכים.

2. סרטון המתאר יום בחיי עובד המציג דילמות יומיומיות ומצבי נהיגה אותם כולנו חווים כנהגים. הסרטון מועבר באופן הומוריסטי ומאפשר הטמעת המסרים הבטיחותיים בצורה חווייתית.

3. שאלון טריוויה אינטראקטיבי לפני הפעילות ולאחריה לבדיקת שינוי עמדות, השאלון מהווה גם כלי למנהלים לבדיקת ההשפעה של הפעילות.

bottom of page