top of page

מעל 1,900 ילדים נפגעים בכל שנה בתאונות דרכים כנוסעים ברכב

מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס עולה כי בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021) נפגעו בתאונות דרכים למעלה מ-19 אלף ילדים (0-14) בעת שנסעו ברכב – 1,900 נפגעים מדי שנה בממוצע. קרוב למחציתם נפגעו בתאונות בתחום העירוני. מספר הילדים שנפגעו בבירת ישראל כנוסעי רכב בעשור החולף יותר מכפול מאשר בעיר השנייה במספר הנפגעים: כאשר בירושלים נפגעו 1,086 ילדים, ובחיפה, הבאה אחריה במספר הילדים שנפצעו בתאונות, נפגעו 486 ילדים כנוסעי רכב בעשור האחרון.


מן הנתונים עוד עולה כי 1,178 ילדים בגילאי 0-14 נפגעו בתאונות דרכים בעת נסיעה ברכב בשנת 2021 (ינואר-נובמבר), מספר זהה למספר הנפגעים בכל שנת 2020. 446 מהנפגעים בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בתוך הערים והיישובים. מבין הנפגעים בתקופה זו בתחום העירוני ילד אחד נהרג וארבעה ילדים נפצעו באורח קשה.


עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2021 (חודשים ינואר-נובמבר) נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל 11 ילדים (0-14) כשנסעו ברכב, זאת לעומת שישה שנהרגו בכל שנת 2020.


ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "ילדינו הם הדבר היקר לנו מכל, אנחנו שומרים עליהם מכל משמר ולמרות זאת במקרים רבים ילדים קטנים שנפגעים בתאונות במהלך נסיעה ברכב לא חגורים או לא ישובים במושבי בטיחות מתאימים לגילם, תוצאות של תאונה ללא חגורה הן ברוב המקרים קשות יותר. הסעת ילדים ללא חגורה או כיסא בטיחות מתאים מסכנת אותם בצורה חמורה ועשויה להגביר את הפגיעות שלהם באופן משמעותי. 200 ניידות משטרה חסרות בכבישי הארץ וחוסר הציות לחוק הוא ביטוי לכך. אם הנהגים היו רואים ניידות רבות יותר בכבישים הם לא היו עוברים על החוק ולא היו נוהגים בצורה שמסכנת את ילדיהם. המשטרה חייבת להגביר את האכיפה והנראות המשטרתית בכבישים וזאת על מנת להרתיע את הנהגים מלעבור על החוק ולהסיע ילדים לא חגורים אפילו בנסיעות קצרות או ליד הבית. יותר שוטרים ויותר ניידות בכבישים יצמצמו את עבירות התנועה ויצילו חיים".


בירושלים כמעט פי שלושה נפגעים יותר מאשר בתל אביב:

 • בירושלים נפגעו 1,086 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021) בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב, מתוכם שניים נהרגו ו-17 ילדים נפצעו באורח קשה. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר 76 ילדים ברכב, זאת לעומת 69 שנפגעו לאורך כל שנת 2020.

 • בחיפה נפגעו 486 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021)בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב, מתוכם ילד אחד נהרג ואחד נפצע באורח קשה. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר 20 ילדים ברכב.

 • בבאר שבע נפגעו 386 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021) בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב, מתוכם ארבעה ילדים נפצעו באורח קשה. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר 27 ילדים ברכב, זאת לעומת 17 שנפגעו לאורך כל שנת 2020.

 • בתל אביב-יפו נפגעו 351 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021) בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב, מתוכם ילד אחד נהרג ושמונה נפצעו באורח קשה. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר 18 ילדים ברכב.

 • באשדוד נפגעו 268 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021) בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב, מתוכם ארבעה ילדים נפצעו באורח קשה. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר 21 ילדים ברכב, זאת לעומת 16 שנפגעו לאורך כל שנת 2020.

 • בנתניה נפגעו 232 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021)בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב, מתוכם שלושה ילדים נפצעו באורח קשה. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר שבעה ילדים ברכב.

 • באשקלון נפגעו 237 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021) בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב, מתוכם ארבעה נפצעו באורח קשה. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר 11 ילדים ברכב.

 • בחדרה נפגעו 229 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021) בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר 20 ילדים ברכב, זאת לעומת שבעה שנפגעו לאורך כל שנת 2020 וכן מדובר במספר הנפגעים הגבוה ביותר מזה ארבע שנים (19 נפגעים בכל שנת 2019, 11 נפגעים בכל שנת 2018).

 • בחולון נפגעו 182 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021) בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב, מתוכם ילד אחד נפצע באורח קשה. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר חמישה ילדים ברכב.

 • בפתח תקווה נפגעו 204 ילדים (0-14) בעשור האחרון (2012-נובמבר 2021) בתאונות דרכים בעת שנסעו ברכב. בשנת 2021 (ינואר-נובמבר) נפגעו בעיר שמונה ילדים ברכב.


כיצד להושיב את הילד באופן הבטוח ביותר ברכב:

 • תינוק עד גיל שנה חייב תמיד לשבת במושב בטיחות כשפניו נגד כיוון הנסיעה. במידה ומושב התינוק מותקן ליד הנהג, יש לוודא שכרית האוויר מנותקת. במידה והתינוק יושב במושב האחורי, עדיף למקם את מושב הבטיחות בכיסא האמצעי.

 • פעוטות מגיל שנה ועד גיל ארבע יכולים לשבת במושב בטיחות עם רצועות פנימיות עם כיוון הנסיעה.

 • ילדים מגיל 4 ועד לגובה של 145 ס"מ, חייבים לשבת על מושב מגביה (בוסטר), המאפשר לחגורת הרכב להתמקם בצורה נכונה, בטיחותית ונוחה על הגוף.1 comentario


Yumi Vega
Yumi Vega
02 feb 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Me gusta
bottom of page