top of page

שנת 2023: שיא של עשור בתאונות הדרכים החמורות

2,712 תאונות דרכים חמורות אירעו בשנת 2023, שיא של עשור בתאונות הדרכים החמורות, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס. תאונות דרכים חמורות הן תאונות דרכים קטלניות (לפחות הרוג אחד) ותאונות דרכים קשות אשר חומרת הפגיעות הן כאלה אשר עלולות לגרום לנזק בלתי הפוך וכוללות איתן שיקום ארוך וקשה. קטגוריה זו של תאונות דרכים חמורות מאחדת את התאונות הקשות ואת התאונות הקטלניות. איחוד הקטגוריות הוא בהתאם להמלצות בין לאומיות.


כאשר מפלחים את תאונות הדרכים החמורות לתאונות דרכים קטלניות ותאונות דרכים קשות ניתן לראות כי 340 תאונות דרכים קטלניות (לפחות הרוג אחד) אירעו בשנת 2023 ובנוסף לכך אירעו 2,372 תאונות דרכים קשות. בשתי קטגוריות אלו שנת 2023 היא הקטלניות והקשה ביותר בעשור האחרון. כלומר לא הייתה שנה בעשור האחרון שבה אירעו יותר תאונות קטלניות ותאונות קשות בהשוואה לשנת 2023.

 

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "המגמה בעולם הבטיחות היא לבחון גם תאונות קטלניות עם הרוגים וגם תאונות קשות אשר הנזק בהן הוא בלתי הפיך. תאונות הדרכים הן מכת מדינה אשר גורמות לסבל רב גם לנפגעים עצמם וגם לבני המשפחה הסובבים אותם. לעיתים ההבדל בין הרוג לפצוע קשה הוא כחוט השערה ולכן יש לבחון את הנתונים גם בהיבט הזה. הנתונים מראים כי שנת 2023 מהווה כשלון גדול של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שלא רק שלא הצליח להוריד את מספר התאונות החמורות אלא זו שנה שבה נרשם הנתון הקשה ביותר בעשור האחרון. לדאבון ליבנו, שנת 2024 ממשיכה את קודמתה והשינוי המיוחל לא נראה באופק. ראשות וראשי הערים והמועצות חייבים לקחת אחריות ולטפל גם בבטיחות בדרכים בערים כדי להוביל לשיפור מצב הבטיחות ולצמצם את מספר תאונות הדרכים החמורות".

 

חמש תאונות חמורות בכל יום בממוצע בתחומי הערים והישובים – תל אביב-יפו בראש

1,620 תאונות חמורות (קטלניות וקשות) אירעו בתחומי הערים הישובים בשנת 2023, הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון – חמש תאונות חמורות בכל יום בממוצע. 154 תאונות דרכים קטלניות (הנתון הגבוה בעשור האחרון) אירעו בתחומי הערים והישובים בשנת 2023. בנוסף, אירעו 1,466 תאונות דרכים קשות בתחום העירוני בשנת 2023.

192 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו בתל אביב-יפו בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 2,096 תאונות דרכים חמורות, מהן 149 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-1,949 תאונות דרכים קשות.

 

187 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו בירושלים בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 1,886 תאונות דרכים חמורות, מהן 117 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-1,769 תאונות דרכים קשות.

 

108 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו בחיפה בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 831 תאונות דרכים חמורות, מהן 74 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-757 תאונות דרכים קשות.

 

63 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו בבאר שבע בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 505 תאונות דרכים חמורות, מהן 59 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-446 תאונות דרכים קשות.

 

 

52 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו ברמת גן בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 424 תאונות דרכים חמורות, מהן 22 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-402 תאונות דרכים קשות.

 

51 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו באשדוד בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 397 תאונות דרכים חמורות, מהן 51 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-346 תאונות דרכים קשות.

 

50 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו בראשון לציון בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 479 תאונות דרכים חמורות, מהן 46 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-433 תאונות דרכים קשות.

 

50 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו בפתח תקוה בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 454 תאונות דרכים חמורות, מהן 47 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-407 תאונות דרכים קשות.

 

48 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו בבת ים בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 295 תאונות דרכים חמורות, מהן 27 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-268 תאונות דרכים קשות.

 

47 תאונות דרכים חמורות (קטלניות וקשות) אירעו בחולון בשנת 2023. בעשור האחרון אירעו בעיר 353 תאונות דרכים חמורות, מהן 36 תאונות קטלניות (הרוג אחד לפחות) ו-317 תאונות דרכים קשות.

 הסיווג לתאונות דרכים חמורות נובע מעצם מהות הפציעה בתאונה. על פי ההגדרה הרפואית פציעה קשה מתייחסת לפצוע בסכנת חיים או סכנה מידית לגפה. לרוב מדובר בפצוע מחוסר הכרה הנזקק להתערבות ניתוחית ואשפוז ביחידות לטיפול נמרץ.

 

על פי הלמ"ס,  6% מהתאונות בדרכים לא-עירוניות בשנת 2023 היו קטלניות ו-29.2% קשות, ואילו 2.7% מהתאונות בדרכים עירוניות היו קטלניות ועוד 25.6% קשות. רוב ההרוגים נהרגו בתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות (56.2%). לעומת זאת, רוב הפצועים קשה (57.1%) נפצעו בדרכים עירוניות.

Comments


bottom of page