top of page

מספר הזה״בתכנית "מספר הזה"ב" מיועדת לתלמידי כיתות ה'-ו' בבתי הספר היסודיים. מטרת הפעילות היא ללמד את התלמידים את כללי הבטיחות בדרכים בנושאים שונים כמו רכיבה בטוחה על אופניים, כללי חצייה בטוחה, התנהגות במהלך נסיעה ברכב המשפחתי, ציות לחוקי התנועה, מרחק תגובה, תמרורים ועוד.

במהלך הפעילות, המתנדבים מציגים בפני התלמידים חידות שונות בנושא בטיחות בדרכים ולאחר שהם פותרים את כולן, הם מגיעים למספר טלפון שנקרא "מספר הזה"ב". בסיום הפעילות התלמידים צריכים להתקשר למספר הטלפון שגילו ובמידה וענו נכון על כל השאלות, הם יגיעו למשרדי עמותת אור ירוק.


bottom of page