top of page

קבוצות נוער לכבוד שניאור חשיןקבוצות הנוער של עמותת אור ירוק לכבוד שניאור חשין, הוקמו במטרה לחנך את בני הנוער להיות מנהיגים חברתיים בתחום הבטיחות בדרכים ולשמש נאמני בטיחות בקהילה. העמותה מפעילה למעלה מ- 100 קבוצות נוער בכל רחבי הארץ.

התלמידים מתחילים את התנדבותם בכיתה י' כחניכים ובמסגרת זו מקיימים פעילויות קהילתיות ואזרחיות תוך למידה משותפת ופעילויות חינוכיות. בין הפעילויות אותם עורכים החניכים: הקמת דוכני הסברה בנושא אלכוהול, תצפיות על התנהגותם של הולכי הרגל במעברי החצייה ושל הנהגים ועוד. סיכום פעילותם של החניכים מועברת במהלך השנה כולה ובסופה הן לרשות המקומית והן להנהלת בית הספר.

עם סיום ההתנדבות בכיתה י' יכולים התלמידים לבחור להמשיך ולהתנדב במסגרת פעילות קבוצות הנוער גם בכיתות י"א-י"ב, בין היתר על ידי הדרכה בבתי הספר היסודיים וגני הילדים ואף בהדרכת קבוצות הנוער של שכבת כיתות י'.


bottom of page