top of page

כל נהג שני מודה - שתיתי אלכוהול ונהגתי


כל נהג שני מודה - שתיתי אלכוהול ונהגתי מחצית מתושבי ירושלים, הצפון והשרון הודו כי שתו ונהגו בשנה האחרונה ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "חייבים להגביר את האכיפה, לא רק בפורים ובחגיגות אלא בכל ימי השנה וחייבים להתחיל לעשות זאת עכשיו, לפני התאונה הבאה. מי ששותה אלכוהול חייב להבין שהוא ייעצר וייענש באופן חמור - ההרתעה חייבת להיות משמעותית כדי שנהגים שיכורים לא יסכנו את חיי כולנו" חג פורים בפתח וחוגגים רבים מתכוונים לצאת לבלות ולשתות אלכוהול כציווי עד-לא-ידע. במקרים מסוימים המבלים דואגים למצוא פתרון לנסיעות עם נהג שלא שתה או בתחבורה ציבורית, אך מתברר שלא מעטים גם מוכנים לקחת את הסיכון ולנהוג תחת השפעת אלכוהול. מסקר חדש של עמותת אור ירוק שבוצע באמצעות מכון הסקרים "מאגר מוחות" עולה, כי כל נהג שני (47%) מודה ששתה אלכוהול ונהג לפחות פעם אחת בשנה האחרונה, נתון שממשיך את המגמה של הסקר שנעשה בשנה הקודמת. הסקר נועד לאמוד את היקף התופעה בה נהגים שותים אלכוהול ונוהגים. ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הסקר הזה מוכיח עד כמה נמוכה המודעות של הנהגים לסכנות שבנהיגה תחת השפעה של אלכוהול, עד כמה הנהגים אינם חוששים להיתפס כשהם נוהגים שתויים, עד כמה חסרה הסברה לנהגים ועד כמה חסרות ניידות משטרה בכבישים. חייבים להגביר את האכיפה, לא רק בפורים ובחגיגות אלא בכל ימי השנה וחייבים להתחיל לעשות זאת עכשיו, לפני התאונה הבאה. מי ששותה אלכוהול חייב להבין שהוא ייעצר וייענש באופן חמור - ההרתעה חייבת להיות משמעותית כדי שנהגים שיכורים לא יסכנו את חיי כולנו ולכן חייבים להוסיף 200 ניידות תנועה ומאות שוטרים".

בצפון, בשרון ובירושלים – מחצית הנשאלים הודו כי הם שתו אלכוהול ונהגו בשנה האחרונה: • באזור הצפון 50% הודו כי הם שתו אלכוהול ונהגו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. • באזור השרון 50% הודו כי הם שתו אלכוהול ונהגו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. • באזור המרכז 44% הודו כי הם שתו אלכוהול ונהגו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. • באזור ירושלים 50% הודו כי הם שתו אלכוהול ונהגו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. • באזור הדרום 46% הודו כי הם שתו אלכוהול ונהגו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

הרוב מודים – נסענו עם נהג ששתה אלכוהול • 59% מהנשאלים באזור הצפון מעידים כי הם נסעו בשנה האחרונה עם מישהו שנהג לאחר ששתה אלכוהול. • 62% מהנשאלים באזור השרון מעידים כי הם נסעו בשנה האחרונה עם מישהו שנהג לאחר ששתה אלכוהול. • 58% מהנשאלים באזור המרכז מעידים כי הם נסעו בשנה האחרונה עם מישהו שנהג לאחר ששתה אלכוהול. • 62% מהנשאלים באזור ירושלים מעידים כי הם נסעו בשנה האחרונה עם מישהו שנהג לאחר ששתה אלכוהול. • 57% מהנשאלים באזור הדרום מעידים כי הם נסעו בשנה האחרונה עם מישהו שנהג לאחר ששתה אלכוהול.

הרוב טוענים: אני שותה מעט כשנתבקשו לתת הסבר מדוע הם שותים אלכוהול ונוהגים: • 31% טענו כי הם שותים מעט/לא הרבה. • 9% טענו כי הם נוקטים אמצעי זהירות כמו שתיית קפה או מים ורק אז יוצאים לדרך. • 5% טענו כי אלכוהול לא משפיע עליהם. • 5% טענו כי הם נוסעים בזהירות רבה לאח ששתו. • 3% טענו כי אין מישהו אחר שינהג. 40% מהמשבים דיווחו על סיבות אחרות או סיבות שונות מהמוזכרות. מהנתונים עולה כי: • גברים (63%) מדווחים כפול מנשים (32%) כי יצא להם לנהוג לאחר ששתו אפילו משקה אחד לפחות. • ככל שהגיל יורד, כך שיעור המשיבים שיצא להם לנהוג לאחר ששתו עולה - מקבוצת הגיל 18 עד 34 מדווחים שנהגו לאחר ששתו 50%, בגילאי 35 עד 54 – 49% ו-36% מקרב בני 55+ דיווחו ששתו אלכוהול ונהגו. • ככל שרמת ההשכלה גבוהה יותר, כך עולה שיעור המשיבים שיצא להם לנהוג לאחר ששתו. 40% בקרב בעלי השכלה עד תיכונית, 44% בקרב בעלי השכלה על תיכונית ו-53% מבעלי ההשכלה האקדמית. • ככל שרמת ההכנסה גבוהה יותר, כך שיעור המשיבים שיצא להם לנהוג לאחר ששתו עולה -40% בקרב בעלי הכנסה מתחת לממוצע, 45% בקרב בעלי הכנסה סביב הממוצע ו – 59% בקרב בעלי הכנסה מעל הממוצע. • ככל שרמת הדתיות נמוכה יותר, כך שיעור המשיבים שיצא להם לנהוג לאחר ששתו עולה -55% בקרב החילונים, 50% בקרב המסורתיים ו – 27% בקרב הדתיים או חרדים.


פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page