top of page

מספר הקשישים שנפגעו כהולכי רגל בתאונות דרכים בשנת דרכים הוא הגבוה ביותר בעשור האחרון


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יחד עם ראשי הרשויות חייבים לטפל במגמה הקשה הזאת באופן מידי על ידי קידום התקנת פסי האטה בסביבת ריכוז גבוה של קשישים ויחד עם זאת לדאוג להאריך את משך האור הירוק ברמזור המיועד להולכי הרגל. מדובר בצעדים פשוטים לביצוע ובהוצאה כספית נמוכה שיוכלו למנוע נפגעים רבים ולהיות ההבדל שבין חיים למוות"

ב-14 בפברואר 2018, צעדה אורה נגלר, ניצולת שואה בת 91 בשדרות ירושלים, סמוך לביתה ביפו כשאופנוע פגע בה ונמלט מזירת התאונה. נגלר נפצעה באורח קשה מאוד ולאחר כשבוע נפטרה מפצעיה בבית החולים. המקרה של אורה אינו נדיר אלא חלק מהמציאות היומיומית איתה נאלצים להתמודד האזרחים הוותיקים (65+) כהולכי רגל במדינת ישראל.

על פי נתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס בשנת 2017 נפגעו בתאונות דרכים 790 קשישים (65+) בעת שהלכו בדרכים. בשנה זו גם מספר האזרחים הוותיקים ההרוגים כהולכי רגל הגבוה ביותר זה עשר שנים – מדובר ב – 54 הרוגים שהם 12 הרוגים יותר מאשר בשנה שקדמה לה – עליה של 28%. 234 מבין הקשישים שנפגעו בשנת 2017 נפצעו באורח קשה.

עוד עולה מן הנתונים כי רוב מכריע של קשישים שנפגעו כהולכי רגל נפגעו בתחום העירוני וכן כי גם בתוך הערים והישובים מדובר במספר הקשישים ההרוגים הגבוה זה עשור. 46 מתוך 54 הקשישים שנהרגו כהולכי רגל נהרגו בתוך הערים, ו- 771 מתוך 790 הנפגעים.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "אי אפשר להישאר עוד אדישים לעליה המתמדת במספרי הנפגעים וההרוגים בקרב האזרחים הוותיקים כשהם בדרכים כהולכי רגל ובכלל. אנשים שעברו כל כך הרבה בחייהם ולבסוף מוצאים את מותם בכביש. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יחד עם ראשי הרשויות חייבים לטפל במגמה הקשה הזאת באופן מידי על ידי קידום התקנת פסי האטה בסביבת ריכוז גבוה של קשישים כמו בתי אבות ומרכזי יום לקשיש ויחד עם זאת לדאוג להאריך את משך האור הירוק ברמזור המיועד להולכי הרגל. מדובר בצעדים פשוטים לביצוע ובהוצאה כספית נמוכה שיוכלו למנוע נפגעים רבים ולהיות ההבדל שבין חיים למוות".

• בנתניה מספר הנפגעים הגבוה בעשור

בתל אביב נפגעו בשנת 2017 בתאונות דרכים 102 אזרחים ותיקים כהולכי רגל, מתוכם ארבעה נהרגו.

• בירושלים נפגעו בשנת 2017 בתאונות דרכים 78 אזרחים ותיקים כהולכי רגל, מתוכם שניים נהרגו. לבד משנת 2016 בה נפגעו 79 זהו מספר הנפגעים הגבוה בעשור.

• בחיפה נפגעו בשנת 2017 בתאונות דרכים 43 אזרחים ותיקים כהולכי רגל, מתוכם שניים נהרגו.

• בפתח תקווה נפגעו בשנת 2017 בתאונות דרכים 44 אזרחים ותיקים כהולכי רגל, מתוכם שניים נהרגו. לבד משנת 2016 בה נפגעו 46 זהו מספר הנפגעים הגבוה בעשור.

• בנתניה נפגעו בשנת 2017 בתאונות דרכים 49 אזרחים ותיקים כהולכי רגל, מתוכם שלושה נהרגו. זו השנה בה מספר הנפגעים הגבוה ביותר בעשור האחרון.

קשישים נמצאים בסכנה בעיקר כהולכי רגל, שכן עוצמת הפגיעה של רכב בהם גבוהה יותר. אחד הקשיים הגדולים של הולכי רגל קשישים הוא כי לוקח להם זמן ארוך יותר לחצות את הכביש מאשר לצעירים בגלל מצבם הפיזי. בנוסף, קשיי ראייה ושמיעה משפיעים על האופן והמהירות שבהם חוצים קשישים את הכביש.

הפתרון למצב היפגעותם של הקשישים בדרכים הוא פשוט לביצוע. בנקיטת מספר פעולות פשוטות, אותן חייב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ליישם ולהוציא לפועל, ניתן למנוע נפגעים רבים:

• ריסון מהירות נסיעת כלי הרכב באזורים בהם נמצאים קשישים רבים באמצעות התקנת פסי האטה שמפחיתים את תאונות הדרכים ב-40% במקומות שבהם הם מוצבים.

• באותם אזורים, בהם הצפי לנוכחות קשישים גבוה, יש להאריך את משך הופעת האור הירוק ברמזור המיועד להולכי הרגל, כדי לאפשר להם לחצות את הכביש בבטחה.

• ריכוז ויישום הטיפול במפגעים כגון בורות פעורים במדרכות, הנמכת מדרכות בירידה למעברי חציה, שיפור הנראות של מעברי החציה על ידי סימונם באופן מובלט, וכדומה.

לאחרונה שלח מנכ"ל עמותת אור ירוק, ארז קיטה, יחד עם מנכ"ל עמותת מטב, ליאור שטרסברג מכתב לראשי הרשויות המקומיות ובו ביקשו לנקוט צעדים כדוגמת הצעדים לעיל למען הקשישים בדרכים על מנת לצמצם כמות הנפגעים.


פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page