top of page

סקר אור ירוק: כל נהג שני מאזור ירושלים מודה כי הוא מסמס בנהיגה


מסקר של עמותת אור ירוק שבוצע באמצעות מכון הסקרים "מאגר מוחות" עולה כי כל נהג שני מתושבי אזור ירושלים קורא או כותב הודעות בנייד בזמן הנהיגה. הסקר שבוצע בסוף חודש נובמבר מבקש לבחון את שיעור הנהגים בישראל אשר מדברים וקוראים / שולחים הודעות SMS בזמן נהיגה, ואת תפיסת הסיכון הכרוכה בפעילויות אלה.

עוד עולה מן הסקר:

- 55% מתושבי אזור השרון העידו כי הם מדברים בטלפון הנייד ללא דיבורית לעיתים.

- 81% מהנשאלים מאזור באר שבע והדרום חושבים שדיבור בנייד ללא דיבורית בנהיגה הוא מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- 90% מהנשאלים מאזור חיפה והצפון חושבים שלקרוא או לכתוב הודעה בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- 94% מהנשאלים מאזור תל אביב והמרכז חושבים שלגלוש באינטרנט בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "ההערכות הן שהיסח דעת בנהיגה היא אחת מהסיבות המרכזיות לתאונות דרכים קטלניות. בעולם הבינו מזמן כי מדובר בגורם מרכזי לתאונות דרכים ונלחמים באמצעות הגברת האכיפה והענישה במקביל למציאת פתרונות טכנולוגיים אשר יצמצמו את השימוש בטלפון בזמן נהיגה. בישראל לצערי קורה דבר הפוך ומעבר לאכיפה לא נעשית עבודה רצינית כדי לצמצם את תאונות הדרכים שנגרמות בשל שימוש בטלפון הסלולארי. חייבים להמשיך ולחזק את האכיפה והנוכחות המשטרתית בכבישים במקביל להגברת הענישה ומציאת פתרונות טכנולוגיים והטמעתם לטובת הצלת החיים בכבישים".

למעלה ממחצית מתושבי אזור השרון מדברים בנייד ללא דיבורית ברכב:

- 47% מתושבי חיפה הצפון העידו כי הם מדברים בטלפון הנייד ללא דיבורית לעיתים.

- 55% מתושבי אזור השרון העידו כי הם מדברים בטלפון הנייד ללא דיבורית לעיתים.

- 38% מתושבי תל אביב והמרכז העידו כי הם מדברים בטלפון הנייד ללא דיבורית מדי פעם.

- 39% מתושבי אזור ירושלים העידו כי הם מדברים בטלפון הנייד ללא דיבורית מדי פעם.

- 48% מתושבי באר שבע והדרום העידו כי הם מדברים בטלפון הנייד ללא דיבורית מדי פעם.

למעלה ממחצית הנשאלים באזור ירושלים מודים כי לעתים הם קוראים או כותבים הודעה בנייד בנהיגה

חיפה והצפון: 49% מהנשאלים הודו כי לעתים הם קוראים או כותבים הודעות בנייד בנהיגה.

אזור השרון: 45% מהנשאלים הודו כי לעתים הם קוראים או כותבים הודעות בנייד בנהיגה.

תל אביב והמרכז: 40% מהנשאלים הודו כי לעתים הם קוראים או כותבים הודעות בנייד בנהיגה.

ירושלים והאזור: 52% מהנשאלים הודו כי לעתים הם קוראים או כותבים הודעות בנייד בנהיגה.

באר שבע והדרום: 49% מהנשאלים הודו כי לעתים הם קוראים או כותבים הודעות בנייד בנהיגה.

מידת המסוכנות: כ-80% מהנשאלים מכלל האזורים חושבים שמסוכן לדבר בנייד בנהיגה ללא דיבורית

- חיפה והצפון: 77% מהנשאלים חושבים שדיבור בנייד ללא דיבורית בנהיגה הוא מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- אזור השרון: 79% מהנשאלים חושבים שדיבור בנייד ללא דיבורית בנהיגה הוא מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- תל אביב והמרכז: 79% מהנשאלים חושבים שדיבור בנייד ללא דיבורית בנהיגה הוא מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- ירושלים והאזור: 85% מהנשאלים חושבים שדיבור בנייד ללא דיבורית בנהיגה הוא מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- באר שבע והדרום: 81% מהנשאלים חושבים שדיבור בנייד ללא דיבורית בנהיגה הוא מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

מידת המסוכנות: מעל 90% חושבים שמסוכן לסמס או לקרוא הודעה בנהיגה

- חיפה והצפון: 90% מהנשאלים חושבים שלקרוא או לכתוב הודעה בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- אזור השרון: 97% מהנשאלים חושבים שלקרוא או לכתוב הודעה בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- תל אביב והמרכז: 95% מהנשאלים חושבים שלקרוא או לכתוב הודעה בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- אזור ירושלים: 93% מהנשאלים חושבים שלקרוא או לכתוב הודעה בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- באר שבע והדרום: 90% מהנשאלים חושבים שלקרוא או לכתוב הודעה בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

מידת המסוכנות: למעלה מ-90% מכלל האזורים מאמינים שגלישה באינטרנט – חדשות, ספורט, עבודה ורשתות חברתיות במהלך נהיגה היא פעולה מסוכנת

- חיפה והצפון: 92% מהנשאלים חושבים שלגלוש באינטרנט בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- אזור השרון: 97% מהנשאלים חושבים שלגלוש באינטרנט בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- תל אביב והמרכז: 94% מהנשאלים חושבים שלגלוש באינטרנט בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- אזור ירושלים: 93% מהנשאלים חושבים שלגלוש באינטרנט בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

- באר שבע והדרום: 92% מהנשאלים חושבים שלגלוש באינטרנט בנהיגה זה מסוכן במידה רבה או רבה מאוד.

המחקר בוצע בסוף חודש נובמבר 2018 באמצעות סקר אינטרנטי באמצעות פאנל קבוע רב משתתפים בקרב 509 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה במדינת ישראל. טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.4%.


פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page