top of page

56% מהציבור חושב שאכיפת המשטרה והפקחים העירוניים כנגד רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים לא יעילה.

לפני מספר שבועות שני נערים בני 17 שרכבו על אופניים חשמליים נפגעו במרכב בכביש 57, סמוך לצומת שער חפר לכיוון מחלף נתניה. חובשים ופרמדיקים העניקו לנערים טיפול רפואי ופינו אותם לבית חולים במצב קשה עם חבלות בראש ובגפיים, מורדמים ומונשמים.


הציבור מביע אי אמון מוחלט באכיפה של משטרת ישראל כנגד רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים. 56% מהציבור חושב שאכיפת המשטרה כנגד רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים לא יעילה, כך עולה מסקר חדש של עמותת "אור ירוק" שנערך באמצעות מכון הסקרים "מאגר מוחות". מהסקר עולה כי רק 9% מהציבור מעריך שאכיפת המשטרה כנגד הרוכבים על הכלים החשמליים יעילה.
הסקר נועד לבחון את עמדות הציבור בנוגע לרוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים. כמו גם את עמדות הציבור בנוגע ליעילות האכיפה של המשטרה והרשויות המקומיות בנוגע לרוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים.


הכישלון באכיפה על פי הסקר, לא מסתכם רק במשטרת ישראל, אלא גם בקרב הפקחים העירוניים. 56% מהציבור חושב שאכיפת הפקחים העירוניים כנגד רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים לא יעילה. רק 8% מהמשיבים בסקר טענו כי האכיפה של הפקחים העירוניים יעילה כנגד רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים.


כרבע מהמשיבים (23%) מציינים כי הם או קרוב להם היה מעורב או כמעט מעורב בתאונת דרכים עם רוכב קורקינט או אופניים חשמליים בשנה האחרונה. בנוסף לכך, כמחצית מהמשיבים בכלל המדגם (49%) חוששים במידה רבה או רבה מאוד להיות מעורבים בתאונת דרכים עם אופניים או קורקינטים חשמליים.


עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הכאוס ברחובות הערים גורם לחוסר בטחון בקרב הציבור וחשש גדול מפגיעה בתאונת אופניים או קורקינט חשמלי. מדינת ישראל הוסיפה מאות אלפי כלים חשמליים לכבישים בשנים האחרונות אבל לא סללה שבילי רכיבה ולא הוסיפה שוטרים וניידות. מהסקר עולה כי הציבור לא מעריך את האפקטיבית של פעולות המשטרה והפיקוח העירוני להשבת הסדר ברחובות ומבקש הסדרה ראויה. האחריות היא של כלל הגורמים העוסקים בבטיחות בדרכים, עליהם לשלב ידיים להגברת המודעות לחבישת קסדה בקרב הציבור, לתוספת מידית של שוטרים וניידות ובעיקר יש לשפר את התשתית כך שתעניק תנאי רכיבה בטוחים. שילוב של כלל הפעולות יצמצם את מספר הנפגעים הגבוה ויציל חיים".


הרוב לא חובשים קסדה

עדות נוספת לחוסר האפקטיביות של מדיניות האכיפה מצד הרשויות הוא הנתון לפיו כמחצית מהמשיבים בכלל המדגם (49%) מציינים כי רוב רוכבי האופניים או הקורקינטים החשמליים, שראו בשנה האחרונה, לא חבשו קסדה. רק 13% טענו כי רוב הרוכבים חבשו קסדה.


הרוב בעד התקנת לוחיות רישום

ועדת השרים לחקיקה אישרה לקריאה טרומית את הצעת החוק של ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה), המחייבת התקנת לוחיות ממוספרות על כל כלי הרכב החשמליים לפני מספר חודשים. קרוב למחצית מהמשיבים (42%), תומכים בהצעת החוק וסבורים שהצעת החוק תסייע במידה רבה או רבה מאוד לצמצום תאונות הדרכים. 37% מעריכים היא ההצעה תסייע אך במידה מועטה ורק 8% טוענים כי היא לא תסייע כלל.


סלילת שבילי רכיבה – הדרך היעילה לצמצום תאונותבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מתרכזים בהסברה וקמפיינים לצמצום תאונות הדרכים במעורבות רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים. אך רק 5% מהנשאלים חושבים שמדובר בדרך יעילה לצמצום תאונות הדרכים של רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים. 42% מהנשאלים טענו כי שיפור תשתיות וסלילת שבילי רכיבה יעודיים היא הדרך היעילה לצמצום תאונות הדרכים מסוג זה. 23% מאמינים בהחמרת הענישה ו-22% מאמינים כי הגברת האכיפה היא הפתרון היעיל.


הסקר בוצע באמצע חודש מרץ 2022 באמצעות סקר אינטרנטי באמצעות פאנל קבוע רב משתתפים בקרב 505 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה, מתוכם 406 יהודים ו-97 ערבים, המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה במדינת ישראל. טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.4%.


חיפה והצפון

· 52.5% מתושבי חיפה והצפון חושבים שאכיפת המשטרה בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים לא/כלל יעילה.

· 50% מתושבי חיפה והצפון חושבים שאכיפת הפקחים העירוניים בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים לא/כלל יעילה.

· 17.3% מתושבי חיפה והצפון או מהקרובים אליהם היו מעורבים בתאונה/כמעט תאונה עם אופניים או קורקינטים חשמליים בשנה האחרונה.

· 43% מתושבי חיפה והצפון חוששים מהאפשרות להיות מעורבים בתאונת אופניים או קורקינטים חשמליים במידה רבה/רבה מאוד.· 40.4% מתושבי חיפה והצפון חושבים שהצמדת מספר רישוי לאופניים או קורקינטים חשמליים תוביל לצמצום תאונות הדרכים במידה רבה/רבה מאוד. 41.7% חושבים שהצמדת מספר רישוי תצמצם את תאונות הדרכים במידה נמוכה/בינונית.

· 42.3% מתושבי חיפה והצפון: רוב רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים שראינו בשנה האחרונה לא חבשו קסדה.

· והדרך היעילה לצמצם את תאונות הדרכים בהם מעורבים רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים: 43.6% מתושבי חיפה והצפון בעד שיפור תשתיות וסלילת שבילי רכיבה, 17.9% בעד החמרת ענישה, 23.1 בעד הגברת אכיפה ו-7.7% בעד הגברת ההסברה.


אזור השרון

· 67.4% מתושבי השרון חושבים שאכיפת המשטרה בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים כלל/לא יעילה.

· 69.5% מתושבי השרון חושבים שאכיפת הפקחים העירוניים בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים כלל/לא יעילה.

· 30.4% מתושבי השרון או מהקרובים אליהם היו מעורבים בתאונה/כמעט תאונה עם אופניים או קורקינטים חשמליים בשנה האחרונה.

· 50% מתושבי השרון חוששים מהאפשרות להיות מעורבים בתאונת אופניים או קורקינטים חשמליים במידה רבה/רבה מאוד.

· 50% מתושבי השרון חושבים שהצמדת מספר רישוי לאופניים או קורקינטים חשמליים תוביל צמצום תאונות הדרכים במידה רבה/רבה מאוד. 26% חושבים שהצמדת מספר רישוי תצמצם את תאונות הדרכים במידה נמוכה/בינונית.

· 63% מתושבי השרון: רוב רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים לא ח


בשו קסדה.

· והדרך היעילה לצמצם את תאונות הדרכים בהם מעורבים רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים: 43.5% מתושבי השרון בעד שיפור תשתיות וסלילת שבילי רכיבה, 19.6% בעד החמרת ענישה, 30% בעד הגברת אכיפה.


תל אביב והמרכז

· 62.9% מתושבי תל אביב והמרכז חושבים שאכיפת המשטרה בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים כלל/לא יעילה.

· 64.4% מתושבי תל אביב והמרכז חושבים שאכיפת הפקחים העירוניים בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים כלל/לא יעילה.

· 31.9% מתושבי תל אביב והמרכז או מהקרובים אליהם היו מעורבים בתאונה/כמעט תאונה עם אופניים או קורקינטים חשמליים בשנה האחרונה.

· 58.5% מתושבי תל אביב והמרכז חוששים מהאפשרות להיות מעורבים בתאונת אופניים או קורקינטים חשמליים במידה רבה/רבה מאוד.

· 45.2% מתושבי תל אביב והמרכז חושבים שהצמדת מספר רישוי לאופניים או קורקינטים חשמליים תוביל צמצום תאונות הדרכים במידה רבה/רבה מאוד. 34.8% חושבים שהצמדת מספר רישוי תצמצם את תאונות הדרכים במידה נמוכה/בינונית.

· 52.6% מתושבי תל אביב והמרכז: רוב רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים לא חבשו קסדה.

· והדרך היעילה לצמצם את תאונות הדרכים בהם מעורבים רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים: 38.5% מתושבי תל אביב והמרכז בעד שיפור תשתיות וסלילת שבילי רכיבה, 35.6% בעד החמרת ענישה, 18.5% בעד הגברת אכיפה ו-3.7% בעד הגברת ההסברה.
ירושלים והסביבה

· 50% מתושבי ירושלים והסביבה חושבים שאכיפת המשטרה בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים כלל/לא יעילה.

· 51.9% מתושבי ירושלים והסביבה חושבים שאכיפת הפקחים העירוניים בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים כלל/לא יעילה.

· 19.2% מתושבי ירושלים והסביבה או מהקרובים אליהם היו מעורבים בתאונה/כמעט תאונה עם אופניים או קורקינטים חשמליים בשנה האחרונה.

· 44.2% מתושבי ירושלים והסביבה חוששים מהאפשרות להיות מעורבים בתאונת אופניים או קורקינטים חשמליים במידה רבה/רבה מאוד.

· 40.4% מתושבי ירושלים והסביבה חושבים שהצמדת מספר רישוי לאופניים או קורקינטים חשמליים תוביל צמצום תאונות הדרכים במידה רבה/רבה מאוד. 38.5% חושבים שהצמדת מספר רישוי תצמצם את תאונות הדרכים במידה נמוכה/בינונית.

· 38.5% מתושבי ירושלים והסביבה: רוב רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים לא חבשו קסדה.

· והדרך היעילה לצמצם את תאונות הדרכים בהם מעורבים רוכבי אופניים וקורקינטי


ם חשמליים: 50% מתושבי ירושלים והסביבה בעד שיפור תשתיות וסלילת שבילי רכיבה, 21.2% בעד החמרת ענישה, 21.2% בעד הגברת אכיפה ו-3.8% בעד הגברת ההסברה.
באר שבע והדרום

· 48.1% מתושבי באר שבע והדרום חושבים שאכיפת המשטרה בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים כלל/לא יעילה.

· 49% מתושבי באר שבע והדרום חושבים שאכיפת הפקחים העירוניים בנוגע לאופניים וקורקינטים חשמליים כלל/לא יעילה.

· 20.4% מתושבי באר שבע והדרום או מהקרובים אליהם היו מעורבים בתאונה/כמעט תאונה עם אופניים או קורקינטים חשמליים בשנה האחרונה.

· 49.1% מתושבי באר שבע והדרום חוששים מהאפשרות להיות מעורבים בתאונת אופניים או קורקינטים חשמליים במידה רבה/רבה מאוד.

· 38.9% מתושבי באר שבע והדרום חושבים שהצמדת מספר רישוי לאופניים או קורקינטים חשמליים תוביל צמצום תאונות הדרכים במידה רבה/רבה מאוד. 36.1% חושבים שהצמדת מספר רישוי תצמצם את תאונות הדרכים במידה נמוכה/בינונית.

· 51.9% מתושבי באר שבע והדרום: רוב רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים לא חבשו קסדה.

· והדרך היעילה לצמצם את תאונות הדרכים בהם מעורבים רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים: 37% מתושבי באר שבע והדרום בעד שיפור תשתיות וסלילת שבילי רכיבה, 17.6% בעד החמרת ענישה, 21.3% בעד הגברת אכיפה ו-3.7% בעד הגברת ההסברה.

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Very easily this site will most likely irrefutably perhaps end up being popular including numerous weblogs individuals, in order to it's persistent content pieces or possibly views. https://j9korea.com/


Like
bottom of page