top of page

יום המשפחה

דפי פעילות

פעילות סביב יום המשפחה מזמנת עיסוק בתכנים כמו: משפחה, מתנות, ערכים משפחתיים. ניתן לארגן מפגש סדנאי להכנת עבודות יצירה, להכין מתנות לרכב ושלטים לדלת

במצגת שלפניכם מופיעות תמונות של עבודות יצירה שהכינו מתנדבים של תכנית זה"ב בגן בנושאים שונים

דף פעילות – "המשפחה שלי שווה זה"ב"

bottom of page