top of page

פסח

דפי פעילות

פעילות סביב חג הפסח מזמנת עיסוק בתכנים כמו: והגדת לבנך, מפגש משפחתי. ניתן להתייחס לתכני החג בהקשר לחשיבות שמירה על כללי הבטיחות בדרכים, לשלב את הטקסטים בהגדת ילדים, ליצור חידונים ופעילויות בנושא

במצגת שלפניכם מופיעות תמונות של עבודות יצירה שהכינו מתנדבים של תכנית זה"ב בגן בנושאים שונים

bottom of page