top of page

פורים

דפי פעילות

פעילות סביב חג פורים מזמנת עיסוק בתכנים כמו: תחפושות, מסכות ומשלוח מנות. ניתן להתחפש לחברים מהרמזור ולאלמנטים שונים הקשורים לנושא ולשלוח משלוח בטיחות בדרכים

במצגת שלפניכם מופיעות תמונות של עבודות יצירה שהכינו מתנדבים של תכנית זה"ב בגן בנושאים שונים

bottom of page